7 CZERWCA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 5, 13-16 (Wy jesteście światłem świata)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

MEDYTACJA

Nie ma domu bez światła i nie ma smaku bez soli...
Nie ma chrześcijaństwa bez zaangażowania i działania...
Dla chrześcijanina Chrystus jest solą ziemi...
Dla chrześcijanina Chrystus jest światłością świata...

Kiedy odkryto sól, stała się ona źródłem bogactwa...
Twoje odkrycie Jezusa powinno być źródłem bogactwa dla ciebie, dla twojej rodziny, znajomych
i współpracowników...
Twoje życie dzięki Jezusowi nabrało smaku...
Jak to się stało i kiedy?...
Czy nadal troszczysz się o to, aby twoje życie miało smak?...

Jezus często używał przypowieści i alegorii, by mówić, czym jest wiara i na czym polega budowanie królestwa Bożego.
Dzisiaj mówi o tym, że łaska wiary, chrześcijańskiego powołania, nie jest darem tylko dla nas, ale przez nas, dla całej ludzkości...

Skromność i pokora są cnotami.
Owoce życia w łączności z Jezusem zasługują na ujawnienie, bo nie siebie wtedy stawiasz na świeczniku,
ale pokazujesz, jak łaskawy i dobry okazał się Bóg...
Jezus zaprasza dzisiaj, aby dzielić się doświadczeniem wiary z innymi...
Czy przyjąłeś Jego zaproszenie?...

Światło i sól to dwa elementy, bez których trudno wyobrazić sobie normalne życie...
Potrawa bez soli jest bez smaku, ale potrawa z nadmiarem soli jest nie do przełknięcia...
Gdy nie ma światła - jest ciemność, ale nadmiar światła może nawet oślepić...
Jakie jest twoje chrześcijaństwo?...

Eliasz był wielkim prorokiem, ale nawet on musiał oczekiwać pomocy od ludzi (por. dzisiejsze Pierwsze
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej (1 Krl 17, 7-16).
W tym przypadku działanie Boga może wydawać się niezrozumiałe.
Przecież Eliasz ma gromić czczenie obcych bożków w Izraelu, ale pomocy w swej biedzie ma szukać
w miejscu, z którego te kulty do Izraela przyszły, czyli w Sydonie?...
To tak, jak gdyby Bóg chciał pokazać - odrzucaj to, co złe, ale zawsze szanuj człowieka, który jest na obraz i podobieństwo Boże...
Znakiem Bożego błogosławieństwa jest cudownie pojawiające się codziennie pożywienie – przypomnienie manny z wędrówki po pustyni oraz zapowiedź Eucharystii...

O tej godności człowieka przypomina Jezus w dzisiejszej Ewangelii, gdy nazywa uczniów solą ziemi
i światłem świata.
Sól ukryta w ziemi domaga się trudu wydobycia jej na powierzchnię i oczyszczenia jej.
Podobnie - relacje z ludźmi, bo docenienie ich prawdziwej wartości, zakładają trud.
Zatem - człowiek domaga się trudu, a jest to trud miłowania...

Uczniowie Chrystusa są solą, która może uchronić świat od zepsucia, jeśli świat ich przyjmie.
I jeśli ta sól nie zwietrzeje...

Uczniowie Chrystusa są miastem położonym na górze.
Do takiego miasta łatwo trafić.
A trafienie do miasta oznacza często ocalenie życia, bo miasto daje człowiekowi bezpieczeństwo, a tak było za czasów Jezusa.
Jeśli jednak miasto pogasi swe światła, na przykład dlatego, że się kogoś boi, wówczas zagrożony na pustkowiu człowiek nie znajdzie pomocy...

Uczniowie Chrystusa są zbyt ważni dla świata, by mogli z czystym sumieniem chować się przed światem...

Podziękuj Bogu za dar wiary i za zdolność do czynienia dobra...

Podziękuj za wszystkich ludzi, którzy wobec ciebie świadczyli o Jego miłości słowem i uczynkami...

 

 

Flag Counter