6 CZERWCA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Norberta, biskupa

EWANGELIA - Mt 5, 1-12 (Osiem błogosławieństw)

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

MEDYTACJA

Wyobraź sobie, że jesteś na górze, w gronie uczniów, którzy słuchają Jezusa...

Jezus mówi: „Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was”...
Lubisz być w dobrych relacjach z ludźmi, być docenianym w pracy, nauce, w gronie znajomych...
To naturalne...
Mniej oczywiste jest to, że również ludzka krytyka i nieżyczliwość jest ci potrzebna dla twojego dobra...

Kiedy ktoś zwraca ci uwagę, być może zauważa twój błąd, a wtedy rodzi się w tobie gniew...
Krytyka jednak może pomóc poprawiać twoje błędy...
Jak reagujesz na krytykę?...
Czy potrafisz dostrzegać to, co w krytyce jest słuszne i domaga się zmiany?...
Czy potrafisz uznać rację drugiej strony i przyznać się do winy i błędu?...

Krytyka i sprzeciw może także być próbą charakteru i wytrwałości oraz drogą do oczyszczania zbyt egocentrycznych motywacji...
Czy potrafisz dążyć do dobra, pomimo sprzeciwów i nieuzasadnionej nieprzychylności?...
Czy nie zniechęcasz się zbyt szybko, gdy twoje wysiłki nie zostają docenione?...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu (1 Krl 17, 1-6) Eliasz ukazany jest jako mąż modlitwy.
Wypowiada z wiarą wobec króla Achaba słowa o zatrzymaniu deszczu.
I tak się dzieje – deszcze przestaje padać.
To ma być znak dla Izraela: ponieważ nie zachowuje on przykazań, ustępuje widzialny znak Bożego błogosławieństwa, czyli deszcz...

Prorok Eliasz żyje modlitwą, czyli więzią z Bogiem cały czas, dlatego udaje się na odosobnienie nad potok Kerit.
Eliasz jest przykładem wierności i konsekwencji, które płyną z podjętych decyzji.
Podejmując się wytknąć grzech Achabowi, jak wieki potem Jan Chrzciciel, ponosi skutki swej decyzji – staje się uciekinierem i wygnańcem ze względu na miłość do Boga Izraela...

Ewangelia św. Mateusza (Mt 5, 1-12) to osiem błogosławieństw, czyli osiem znaków szczególnej Bożej łaski.
Ale, tak naprawdę, błogosławieństwo jest wciąż jedno, to błogosławieństwo Boże, które na osiem sposobów ujawnia się w życiu różnych ludzi...
Przesłanie Ewangelii jest jasne: to Boża hojność, a nie ludzka zasługa, jest tutaj istotna.
Bożej miłości nie powstrzymają smutek i cierpienie.
Pomimo wszystko, i na przekór wszystkiemu, Bóg chce okazać swoje błogosławieństwo, które najpełniej przejawia się w sakramentach, a one dają udział w Jego boskim życiu...

Zbyt łatwo stwierdzasz, co jest dla ciebie dobre...
W tej kwestii należy zawsze słuchać Jezusa...
Twoje wizje powodzenia, czyli tego, kiedy jesteś błogosławiony, nie są poparte pełnym oglądem sytuacji.
Jakże często coś, co wydawało ci się dobre, okazywało się porażką...
Może dlatego Jezus wypowiedział owe "Osiem Błogosławieństw"?...
Może w ten sposób chciał poszerzyć twoje horyzonty, czyli uczynić cię mądrym?
Tylko człowiek mądry, ale mądry mądrością duchową, ma szansę być szczęśliwym...

Proś, abyś umiał patrzeć na trudności i sprzeciw na swojej drodze z perspektywy jej celu – oglądania Boga twarzą w twarz oraz o to, by takie widzenie było dla ciebie źródłem radości...

 

 

Flag Counter