3 CZERWCA

PIĄTEK, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

EWANGELIA - Łk 15, 3-7 (Przypowieść o zgubionej owcy)

Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w Piśmie następującą przypowieść:
«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia».

MEDYTACJA

Czytając uważnie dzisiejszą Ewangelię zauważ jak bardzo Jezus pragnie odnaleźć cię w swoim sercu
i rozradować się twoją obecnością...

Dzisiaj Jezus mówi o niepojętym miłosierdziu Boga...
Chrystus jest najlepszym pasterzem.
Jeżeli owce Jego stada, odchodzą od Niego i gubią się, to dzieje się tak przez ich własne słabości, pokusy lub wpływy z zewnątrz...

Kochające serce Pasterza popycha Go do tego, aby zostawić stado i wyruszyć na poszukiwania zaginionej owcy...
Jezus zna ciebie i kiedy błądzisz, bierze cię w swoje ramiona, przytula do swojego kochającego serca
i niesie cię do miejsca, od którego się oddaliłeś, w którym jesteś bezpieczny, by razem z innymi radować się z twojego powrotu...

Ile razy w swoim życiu cieszyłeś się z powrotu do domu osoby, na którą czekałeś?...
Ile razy odczułeś ulgę ze znalezienia czegoś, co zgubiłeś?...
Jeżeli tak pozytywne emocje towarzyszyły tobie, pomyśl, jak wielką radość w sercu Boga sprawia znalezienie się człowieka w gronie zbawionych...

Gdybyś był pasterzem i miał stado owiec, a jedna owca zagubiłaby się, to zostawiłbyś całe stado na pastwę losu i poszedł szukać tej, która oddaliła się od stada?...
A taka jest właśnie logika Jezusa.
To logika szaleńczej miłości, w której KAŻDY jest najważniejszy.
Logika, która szuka i nie poddaje się...
I takiej miłości należy się uczyć, a taką logikę stosować...

Dzisiaj jest Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa...
Jak można mówić o sercu Boga?...
Czy to nie jest zbyt prowokujące?...
A jednak w Biblii Bóg podkreśla bardzo często swoją miłość do ludzi i całego świata…
To dzięki Bożej miłości świat został stworzony i odkupiony na krzyżu...
Jest zatem co świętować i co medytować – przebite Serce Jezusa, Serce zranione miłością do nas…

Boża miłość przejawia się w prostych gestach, spośród których pierwszym jest przebaczenie…
To fundamentalne przesłanie Ewangelii – nie ma grzechu, który nie mógłby być przebaczony.
Nie ma miejsca, z którego człowiek mógłby nie wrócić do Boga.
Nie ma sytuacji, gdzie łaska Jezusa, nie mogłaby dać rozwiązania.
Gwarancją tak wielkich darów Boga jest krzyż i przebite Serce Jezusa...
Adoruj dzisiaj te tajemnice, dzięki którym twoje życie nigdy nie będzie pozbawione nadziei...

Zatem, dzisiejsza Ewangelia, to swoisty wykład na temat Bożego Miłosierdzia.
Jest ono tak niesamowite, że grzech, który z natury niszczy człowieka, staje się... źródłem radości.
Czy Bóg miałby tak wiele radości, gdyby nie było grzechu, to znaczy gdyby nie musiał grzeszników szukać, znajdować, brać w ramiona i przynosić do swego domu?...
Grzech nie ma zatem wpędzać w rozpacz, albo przygnębienie.
Ma uczynić tych, którzy zgrzeszyli, uległymi wobec Boga.
Uległymi aż do utraty przez grzech jakiejkolwiek władzy nad grzesznikami...

Może nadeszła w twoim życiu pora, abyś dał odnaleźć się swojemu Pasterzowi?...

Podziękuj Bogu za Jego miłosierne, szukające cię serce...

Spróbuj sprawić Mu radość twoją obecnością przy Nim...

 

 

Flag Counter