2 CZERWCA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie świętych Marcelina i Piotra, męczenników

EWANGELIA - Mk 12, 28b-34 (Przykazanie miłości)

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań»?
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego».
I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii jest odpowiedź Jezusa na pytanie o to, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań.
Przykazanie miłości przypomina o chrześcijańskiej postawie wobec Boga, bliźnich oraz wobec siebie samego...
Przeczytaj uważnie tę Ewangelię, z otwartością umysłu i świeżością, jakbyś ją czytał po raz pierwszy...

Miłość siebie samego jest fundamentem, na którym można budować inne relacje.
Miłować siebie to przyjąć siebie ze wszystkimi zaletami i wadami, z radościami i smutkami,
z pragnieniem Boga i z grzesznością...

Miłość bliźniego nie jest łatwa.
Przejawia się w konkretnych czynach wobec tych, którzy ją odwzajemniają oraz wobec tych, którzy są obojętni lub wrodzy.
W sposób szczególny dotyczy ona ludzi ubogich duchowo lub materialnie...

Bóg jest źródłem miłości.
On pierwszy umiłował ciebie i przyjmuje cię takim, jakim jesteś, bezwarunkowo i w pełni.
To w Nim i razem z Nim możesz miłować bliźnich na co dzień...

Które przykazanie jest najważniejsze?...
Pewnie znasz odpowiedź na to pytanie i próbujesz stosować to przykazanie w swoim życiu...

Sprawdzianem twojej miłości do Boga jest twój stosunek do innych ludzi.
Ale tylko wtedy będziesz wiedział jak skutecznie kochać bliźniego, gdy Bóg będzie centrum twojego życia, czyli będzie na pierwszym miejscu w twojej hierarchii wartości...
"Pierwsze jest: słuchaj, Izraelu"...
To znaczy: słuchaj i bądź posłuszny...

Pytanie o najważniejsze przykazanie jest pytaniem o drogę do Boga...
Jezus mówi, że do nieba wiedzie jedna droga.
Jest to droga podwójnej miłości: Boga i bliźniego.
Jeśli ktoś zaczyna kochać, jego miłość zostanie przez Boga udoskonalona, albo obumrze...

Tylko wtedy, gdy naprawdę się kocha, można nauczać kochać.
Jest to jedyna droga.
Jezus do tego cię zaprasza.
On zaprasza cię do wytrwałej, cierpliwej miłości...

Odpowiedź, którą Jezus dał uczonemu w Piśmie nie oznacza, że Boga należy kochać bardziej niż człowieka.
Kto kocha Boga, ten kocha drugiego człowieka, ale i siebie samego.
Miłości bowiem nie da się podzielić na kawałki.
Kiedy człowiek kocha, to kocha.
Kocha siebie, drugiego człowieka i Boga, jeżeli Go zna.
Miłość jest zawsze jedna, jak jeden jest Bóg.
Tu na ziemi ogarnia siebie, Boga i tych, którzy stają na naszej drodze, zwłaszcza najbliższych...

Miłość jest jedna, jak jeden jest Bóg, bo Bóg jest miłością...
Nie ma więc mniejszej miłości i większej...
Nie ma również gorszej miłości i lepszej...

Miłość jest z natury nieskończona, jak Bóg.
Tu na ziemi ograniczona jest ona tylko czasem i przestrzenią...

Czy potrafisz kochać siebie takim, jakim jesteś dzisiaj?...

Jak przejawia się miłość wobec bliźnich w twoim życiu?...

Czy dostrzegasz znaki Jego dobroci w twoim życiu?...

Królestwo Boże, to królestwo miłości.
Proś Jezusa, aby uczył cię bezinteresownej miłości wobec Boga, bliźnich i siebie samego...

 

 

Flag Counter