26 MAJA

CZWARTEK, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

EWANGELIA - Łk 9, 11b-17 (Rozmnożenie chleba)

Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść». Oni odpowiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi».
Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak i rozmieścili wszystkich.
A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał
i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus spotyka się z ludźmi, którzy cały dzień trwali przy Nim i słuchali Jego nauki...
Usiądź dzisiaj wśród tych ludzi i tak jak oni wsłuchaj się w Słowo Boże...

Jezus daje nakaz karmienia naszych braci i tym samym - namawia do wysiłku...
Ludzie potrzebują różnego pokarmu - dobrego słowa, miłości, troskliwości, poczucia humoru, akceptacji, ciepła oraz zwykłego naszego chleba powszedniego...

Bóg rozmnaża dobro, którym obdarzamy drugą osobę...
Jezus pokazuje, że dobro, którym obdarzamy ludzi, mnoży się...

Może jest coś, co Bóg ma dla ciebie, a ty uważasz to za zbyt trudne...
Może w twoim pojęciu masz mało do zaoferowania, tak jak uczniowie, niewystarczająco, aby podzielić się z innymi...

Może jest jakieś miejsce, osoba, do której Bóg cię posyła, abyś dzielił się chlebem i słowem, dzielił się wiarą...

Spójrz na Jezusa...
On spojrzał w Niebo, poprosił o błogosławieństwo i dokonał cudu...
Idź w Jego ślady, a dobro, które przekażesz ludziom, rozmnoży się tak, że będziesz mógł zebrać nieoczekiwane owoce...
Pamiętaj o dwunastu koszach ułomków...

Codziennie Jezus mówi współczesnemu Kościołowi: "Wy dajcie im jeść"...
Mówi to poprzez daną Kościołowi możliwość sprawowania Eucharystii.
My dzisiaj też bierzemy do ręki takie pozorne "nic", czyli kawałek chleba i trochę wina, a Jezus czyni
z tego Pokarm Wieczny, Chleb Nieskończony, Napój Bezgranicznej Miłości...

Na Eucharystii wszyscy możemy nasycić się Miłością, czyli tym, czego najbardziej potrzebujemy.
Możemy, nawet jeśli sprawujący ją prezbiter nie jest największej wiary i jednomyślności z Jezusem.
Wszak Apostołowie myśleli, że są na pustkowiu i chcieli odprawić tłum, ale mimo to, za sprawą Jezusa, nakarmili wszystkich do syta...

Zapamiętaj: tam, gdzie jest Jezus, tam nie ma pustkowia...

Zawierz dziś Jezusowi swoje działania.
Proś Go, aby dał ci odwagę i wrażliwe serce, abyś potrafił dostrzegać potrzeby swoich braci
i odpowiadać na nie...

Proś o wiarę i zaufanie do Tego, który nasyca...

 

 

Flag Counter