20 MAJA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera

EWANGELIA - Mk 10, 1-12 (Nierozerwalność małżeństwa)

Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj.
Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?».
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

MEDYTACJA

Popatrz na swoją rodzinę, rodziców, rodzeństwo, dzieci, męża, żonę...

Małżeństwo to jedność i miłość, ale również trud i zmagania dnia codziennego...
Akceptacja drugiej osoby taką, jaka ona jest, nie jest łatwa.
Wiele jest dzisiaj rodzin, w których brak miłości i zrozumienia.
Dzisiejszy świat podpowiada, aby każdy koncentrował się wyłącznie na sobie.
Kariera zawodowa i samorealizacja znaczą więcej niż rodzina, wychowanie dzieci i małżeństwo...

W dzisiejszych czasach wierność ma coraz mniejsze znaczenie.
Wydaje się nie pasować do współczesnej kultury i tylu możliwości, które daje świat.
Coraz częściej człowiek zastanawia się, czy warto podejmować zobowiązanie na całe życie, czy nie będzie ono go ograniczało i czy da radę w nim wytrwać...

Wierność, niezależnie od tego, jaką drogą idziesz: małżeństwo, kapłaństwo lub życie zakonne, będzie zawsze poddawana próbom.
Tylko w Bogu możesz odnaleźć źródło, które da ci siłę kochać i wytrwać, gdy napotkasz trudności...

Doświadczenie pokazuje, że źle się dzieje, kiedy człowiek próbuje poprawiać Boga.
Najlepszy pomysł i szczytny cel w oderwaniu od Bożego prawa i zamysłu nie rozwiązuje problemu, ale konsekwentnie go potęguje i pogłębia.
Warto w każdej podejmowanej decyzji patrzeć na rodzące się owoce - czy są to jedność i zgoda, czy rozłam i zgorszenie?...

Czy modlisz się o cnotę wytrwałości?...
Na jej konieczność w życiu wskazuje dzisiaj w Pierwszym Czytaniu św. Jakub (Jk 5, 9-12). Doświadczenie pokazuje, że bez niej nie powstanie nic dobrego...

W IV wieku Ewagriusz z Pontu pisał: „Wszystko musi mieć swój czas i miarę. To bowiem, co nie zna właściwego czasu ani miary, trwa krótko, a to, co krótkotrwałe, przynosi więcej szkody niż pożytku”...

Podejmując się czegoś, trzeba mieć czas, aby doprowadzić sprawę do końca...

Wytrwałość jednak nie ma nic wspólnego z przysłowiowym zaciskaniem zębów.
To raczej twórcze i pogodne podejście do życia, które wszystko potrafi wykorzystać dla dobra.
Jezus człowieka wytrwałego porównuje do domu zbudowanego na skale, którego nic nie jest w stanie zburzyć.
W tym obrazie siła wytrwałości pochodzi z mocy słowa Bożego...

Dzisiaj szczególnie należy modlić się za małżeństwa.
Modlić się dla nich o wytrwałość w dobrym...
Modlić się dla nich o moc wytrwałości...
Bo takich świadectw bardzo potrzeba...

Często mówi się, że wierność jest wyrazem miłości.
I z pewnością tak jest, ale jednocześnie wierność jest drogą do miłości.
Nie da się osiągnąć miłości bez wierności...

Gdzie nie ma wierności, tam miłość nie rozwija się.
Dlatego może nie powinno się mówić, że wierność jest wyrazem miłości, a raczej, że wierność zapowiada prawdziwą miłość?...

Wierność bywa trudna, ale musi tak być, bo rozwój miłości dokonuje się zawsze w atmosferze trudu.
Chwile łatwe i przyjemne są dane dla nabierania sił, ale nie dla wzrostu...
Wzrost dokonuje się, gdy jest trudno...

Wierność jest potrzebna, by człowiek nie uciekł w obliczu trudu i przez to nie stracił okazji do wzrostu...

Pomódl się dzisiaj szczególnie w intencji małżeństw, które przeżywają kryzys...

 

 

Flag Counter