19 MAJA

CZWARTEK, Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

EWANGELIA - J 17, 1-2. 9. 14-26
(Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie)

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.
Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni
w prawdzie.
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś,
w nich była i Ja w nich».

MEDYTACJA

Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus?...
Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie?...
Jeżeli tak, to odpowiedz...

W dzisiejszej Ewangelii jest fragment publicznej modlitwy Jezusa z Ostatniej Wieczerzy...

Jezus jest twoim bratem, oparciem, prawdą i miłosierdziem.
I to jest istotne...
Jednak On jest przede wszystkim Bogiem Wszechmocnym i Wiecznym Kapłanem.
On dobrowolnie ofiarował się za twoje uświęcenie.
Gdyby nie to, nie byłoby Go dzisiaj przy tobie...

Umierając na krzyżu, Jezus połączył niebo z ziemią...
Tłumaczył to uczniom w czasie Ostatniej Wieczerzy, ale oni niewiele z tego zrozumieli.
Pojęli to dopiero po Jego zmartwychwstaniu...

Brat Roger z Taize mówił: „Żyj tym, coś pojął z Ewangelii; choćby to nawet było niewiele, ale żyj tym!”...
Czym ty żyjesz?...
Czy dla ciebie najważniejsza jest jedność z Jezusem, fakt, że nie jesteś sam?...
Czy to, że Jezus jest Prawdą?...
Albo to, że daje życie wieczne?...
Lub, że?...
Tylko, że tak naprawdę, w modlitwie Jezusa zawiera się wszystko...

Nieustannie potrzebujesz odnawiać w sobie świadomość, że jedynie Chrystus jest Najwyższym
i Wiecznym Kapłanem, a zarazem Ofiarą złożoną z samego siebie dla twojego uświęcenia i dla twojego zbawienia...
Tę prawdę powinno się przez całe życie poznawać i miłować...

Nie możesz teraz zobaczyć Jezusa oczyma ciała, ale możesz doznać Jego mocy poprzez uzdrawiającą moc świętych misteriów Eucharystii, chrztu i pokuty…

Staraj się naśladować Jezusa, również w Jego Męce...
Dla miłości Boga i ludzi, powoli i z mozołem, wyzbywaj się swego egoizmu i grzechu, porzuć swoje myślenie i ciasne sądy, aby móc spojrzeć na świat i ludzi tak, jak patrzył Jezus...

Jezus jest jednocześnie kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym.
Oznacza to, że gdy chodzi o twoje zbawienie, to Jezus jest wszystkim.
Nic już nie musisz robić, aby dokonało się twoje zbawienie...

Jest jednak coś, co może ci odebrać ten wspaniały dar zbawienia.
To życie w kłamstwie i nienawiści, które radykalnie mogą oddzielić cię od Boga.
Dlatego Jezus modli się o to, czego potrzebujesz najbardziej, czyli o życie w prawdzie i o jedność opartą na miłości...
Dołącz i ty do tej Jezusowej modlitwy...

Podziękuj Jezusowi, że On wstawia się za tobą zawsze u Ojca w niebie i że możesz Mu zaufać, nawet jeśli nie wszystko pojmujesz z Jego nauki...

Proś o łaskę wierności w przeciwnościach na wzór Jezusa...

 

Flag Counter