13 MAJA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy

EWANGELIA - J 21, 15-19 (Piotr pasterzem Kościoła)

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożywał z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I powtórnie powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś owce moje».
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje,
a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Zmartwychwstały Jezus prowadzi osobistą rozmowę z Piotrem...
Wyobraź sobie tę scenę...
Obaj siedzą nad Jeziorem Galilejskim...
Jedzą śniadanie - rybę i chleb...
Potrójne pytanie skierowane do Piotra dotyczy miłości.
Jezus nie pyta o jego osiągnięcia, wierność lub doskonałość.
Pyta o miłość, o jego stosunek do Boga w głębi duszy i w prawdzie...

W tej osobistej scenie, po pozytywnych odpowiedziach Piotra, Jezus powierza mu misję i zapewnia
o zaufaniu, którym go darzy: „Paś owce moje”...

Na końcu tej rozmowy Jezus ponawia swoje wezwanie: „Pójdź za Mną!”...
Jest to wezwanie do miłości bliźnich i służby potrzebującym, by okazywać współczucie tym, którzy tego
potrzebują...

Na dzień przed śmiercią Jezusa wszyscy Apostołowie zapewniali Go o tym, że nigdy Go nie opuszczą,
a Piotr nawet przysiągł, że gotów jest pójść do więzienia i na śmierć...
Było jednak inaczej...

Nad jeziorem Galilejskim, Jezus pyta Piotra o miłość...
Ponieważ język grecki na określenie miłości używa aż czterech pojęć, należy się temu dialogowi dokładniej przyjrzeć...
Jezus pyta po raz pierwszy: Piotrze, czy ty mnie kochasz (AGAPE) miłością bezwarunkową, za darmo, bez oczekiwania nagrody czy zapłaty?
A Piotr odpowiada: Panie, lubię Cię (FILIA), miłością pełną przyjaźni...
Jezus pyta po raz drugi: Piotrze, czy ty mnie kochasz (AGAPE) miłością bezwarunkową, za darmo, bez oczekiwania nagrody czy zapłaty?
A Piotr odpowiada: Panie, lubię Cię (FILIA), miłością pełną przyjaźni...
Jezus wreszcie pyta po raz trzeci: Piotrze, czy ty mnie lubisz (FILIA)?
A Piotr odpowiada: Tak, Panie, lubię Cię (FILIA)...
Piotr zrozumiał, że jeszcze nie kocha tak, aby pójść do więzienia i oddać życia za Jezusa, pomimo, że tak mocno o tym zapewniał...

Dialog Jezusa i Piotra nad Jeziorem Galilejskim ma cię wprowadzić w tajemnicę Zesłania Ducha Świętego.
Jezus pyta o miłość i tylko to Go interesuje...

To pytanie Jezusa o miłość jest niezwykle istotne...
Wskazane byłoby teraz, abyś zobaczył siebie na miejscu Piotra...
Jezus pyta, czy Go kochasz (?)...
Jeżeli Go kochasz to musisz być odpowiedzialny, bo kto kocha, jest odpowiedzialny, a im bardziej kocha, tym bardziej powinien być odpowiedzialny...

Miłość Piotra była tak wielka, że mógł wziąć odpowiedzialność za cały Kościół...
A jaka jest twoja miłość?...

Rzadko pytasz bliskich: "Czy mnie kochasz?"...
Może dlatego, że nie chcesz wpędzić ich w zakłopotanie, albo z obawy przed odpowiedzią negatywną...
Bóg natomiast ma odwagę zadać tobie i innym to pytanie.
Nie dlatego, aby potrzebował tego rodzaju wyznań.
Zadaje to pytanie ze względu na ciebie i każdego innego człowieka...

"Czy kocham?"...
To jest bardzo ważne pytanie.
Tak ważne, jak ważna jest miłość.
Tylko szczera odpowiedź na to pytanie jest gwarancją rozwoju duchowego i zbliżenia do pełni człowieczeństwa...

Jezu, Ty zawsze mówisz do mnie poprzez Ewangelię...
Niechaj odpowiem dzisiaj na Twoje wezwanie...

Naucz mnie rozpoznawać Twoje działanie w moim codziennym życiu...

Proś o łaskę zachwytu nad Bożą miłością i łaską wielkodusznej odpowiedzi...

 

 

Flag Counter