9 MAJA

PONIEDZIAŁEK, Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski

EWANGELIA - J 10, 11-16 (Dobry pasterz daje życie za owce)

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec,
a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz».

MEDYTACJA

Czy kogoś, kto nie ma żadnych owiec, można nazwać pasterzem?...
Czy pasterzem jest ten, który nie ma żadnych owiec, ale zapewnia, że są gdzieś takie, które
w przyszłości będą do niego należały?...

Jezus mówi o sobie, że jest Dobrym Pasterzem.
Ta wielka dobroć polega przede wszystkim na wzajemnej bliskiej znajomości z poszczególnymi osobnikami stada.
On zna je dokładnie.
One natomiast rozpoznają Go jako swojego.
Jest to więź miłości, która zawsze rozpozna głos Umiłowanego...

Jezus mówi, że posiada takie owce, które obecnie nie są w Jego owczarni.
Jak więc mogą przynależeć do Niego, skoro mają innego pasterza?
Sprawia to miłość, która pozwala pozostawać w rękach innego, dopóki sam nie odkryje pociągającego uczucia swojego Przyjaciela...

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o pasterzu i najemniku.
Dobroć i wielkość pasterza polega na tym, że oddaje życie za powierzoną jego opiece trzodę.
Charakterystyczną cechą dobrego pasterza jest także atmosfera wzajemnej ufności pomiędzy pasterzem a owcami powierzonym jego opiece.
Do jego podstawowych zadań należy zapobieganie rozpraszaniu się owiec oraz obrona przed drapieżnikami i złodziejami...

Jezus wskazuje, że tym, co odróżnia dobrego pasterza od najemnika jest troska i umiłowanie trzody.
U najemnika trudno je znaleźć.
Jego relacje z owcami są umowne i oficjalne.
Zależy mu przede wszystkim na wynagrodzeniu.
Dlatego w chwili niebezpieczeństwa ucieka i pozostawia trzodę na pastwę losu...

Wyrażone w dzisiejszej Ewangelii pragnienie Jezusa o jednej owczarni i jednym pasterzu jest niezwykle
istotne również dla ciebie.
Bo również ty masz dążyć do jedności w małżeństwie, rodzinie, między przyjaciółmi i w twoim zakładzie pracy.
Bowiem we wspólnocie tkwi ogromna siła.
Jest to siła dobra, która umożliwia tworzenie nowej rzeczywistości, gdzie będzie panować miłość...

Jedność wspólnoty jest zapowiedzią nieba...
Co robisz, aby wprowadzać jedność wokół siebie?...
Słowo nie nawróciło, nawróci krew” – mówi do siebie bohater poematu Karola Wojtyły pt. „Stanisław”...
To ostateczna cena nawrócenia, którą płacą nieliczni...

Kiedy atakuje cię zły duch, wówczas Jezus nie ucieka, ale podejmuje w tobie walkę o ciebie...
Nie dzieje się tak tylko wtedy, gdy uciekasz przed Jezusem.
Jeśli owca ucieka przed pasterzem, to pasterz nie może jej obronić.
Nie ma natomiast zła, którego Jezus nie pokonałby, jeśli będziesz na Niego otwarty i uznasz Go za swego pasterza...

Być z Pasterzem to znaczy słuchać Jego głosu...
Słuchając głosu Pasterza będziesz coraz lepiej Go poznawać, a to pozwoli ci ciągle z Nim być, a bycie
z Nim zaowocuje pokonaniem zła...

W której owczarni znajdujesz się dzisiaj?...
Jak ona wgląda?...
Kto prowadzi cię na pastwiska i sprowadza z nich z powrotem do zagrody?...
Czy poznałeś już przyciągający głos Dobrego Pasterza?...

Bez względu na to, jaka jest twoja sytuacja wiary, poproś Ducha Świętego, aby każdego dnia pomagał ci coraz lepiej rozpoznawać Jezusa jako Dobrego Pasterza oraz aby uzdolnił cię do podążania za Jego głosem...

Proś o wiarę w obecność Boga przy tobie niezależnie od okoliczności...

 

 

Flag Counter