4 MAJA

ŚRODA, Wspomnienie św. Floriana, męczennika

EWANGELIA - J 16, 12-15 (Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

MEDYTACJA

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że życie wiarą jest procesem, w którym często będziesz odkrywać coś nowego...
Na wiele z tego, co przed tobą, możesz nie być jeszcze gotowy...
Ale Jezus o tym wie...

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia” (J 16, 12)...
Tobie również Jezus ma jeszcze dużo do przekazania...
W twojej relacji z Nim jest jeszcze wiele miejsca na coś nieznanego...

Być może w twojej wierze jest jeszcze wiele rzeczy, których nie rozumiesz...

Ale teraz jeszcze znieść nie możecie” (J 16, 12)...
Jezus wie, że prawda o sobie może być bardzo trudna do przyjęcia przez ciebie...
Niemniej, bycie w prawdzie o sobie samym jest konieczne, jeśli masz być zbawiony...

Jezus nie chce jednak prowadzić cię przez terapię wstrząsową, ale proponuje proces, w którym będziesz musiał stawać w prawdzie i dowiadywać się rzeczy niewygodnych o sobie...
Czy przyjmujesz Jego propozycję?...

Chrystus wie, że taki proces może cię wiele kosztować.
Wie też, że pozostając samemu z trudną prawdą o sobie można nawet się załamać.
Dlatego obiecuje, że Ktoś jeszcze będzie ci towarzyszył w tych zmaganiach.
Tym Kimś jest Duch Święty, który będzie prowadził cię do prawdy...

Nie ma nawrócenia, a potem zbawienia, bez poznania prawdy o sobie...
Nie jest to łatwe i przyjemne, ale konieczne...

Jezus obiecuje nadejście Ducha Pocieszyciela, dzięki któremu uczniowie będą zdolni zrozumieć Jego naukę.
Dotąd objawiał ją w swoim nauczaniu, w czynionych znakach i w swoim życiu.
Natomiast Duch Pocieszyciel nie będzie nauczał w tym sensie, że oznajmi jakieś nowe prawdy lub też zapowie rzeczy przyszłe.
Duch oznajmi Prawdę, ale oznajmi w sposób bardzo intensywny i udoskonalony.
Duch Pocieszyciel będzie aktualizował Prawdę przyniesioną w osobie Jezusa, będzie wskazywał na znaczenie przyszłych wydarzeń w świetle tej Prawdy i będzie przypominał dzieło dokonane przez Jezusa.
Czyli to dzięki Duchowi uczniowie Jezusa staną się zdolni ustalić, jak postępować w różnych okolicznościach i jak funkcjonować na tym świecie...

Poznając Boga stopniowo, krok po kroku, na drodze poznania nie jesteś sam.
Twoim przewodnikiem jest Duch Święty, wielki Nauczyciel Boskich tajemnic.
Duch Święty nie ukrywa niczego i powoli prowadzi do pełnej znajomości Boga...

Nikt nie jest w stanie zrozumieć Pisma Świętego, jeżeli nie czyta go w Duchu, pod tchnieniem Którego zostało ono napisane...
Proś więc o ten Dar - Ducha Pocieszyciela...

Rozumienie Jezusa przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem nie było możliwe.
Nie rozumieli Go nawet Apostołowie.
Jego mowa zaczęła do nich docierać dopiero po Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu...
Potrzebny był zatem czas i zaitnienie nowych okoliczności...

Dziękuj Bogu, że jest z tobą szczery i nie ukrywa trudów, które mogą cię spotkać...
Podziękuj również za to, że nie zostawia cię samego w tym procesie...

Proś o łaskę rozumnej wiary...

Proś o łaskę całkowitego zawierzenia siebie Bożej miłości...


 

Flag Counter