23 GRUDNIA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 1, 57-66 (Narodzenie Jana Chrzciciela)

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan».
Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię».
Pytali się więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili.
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił wielbiąc Boga.
I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?». Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

MEDYTACJA

Dzisiaj rozważaj wielkość Boga.
Otwórz serce na Jego działanie.
Potrzeba twojej otwartości, bo Bóg nie działa na siłę, ale czeka na odruch woli człowieka.
Zechciej Mu dzisiaj otworzyć swoje serce...

Bóg zawsze posyła przed sobą anioła, aby przygotował Mu drogę do ludzi i zwiastował im Jego przyjście.
Dzisiejsza Ewangelia jednoznacznie wskazuje, kim jest anioł, który poprzedza Pana i zapowiadany jest przez proroka Malachiasza.
Ten anioł to Jan.
Anioł z języka greckiego oznacza „posłany”.
Imię Jan ukazuje całe swe znaczenie w powiązaniu z misją i osobą ostatniego z proroków, ale
i etymologicznie zawiera wielką głębię, gdyż oznacza: „Jahwe okazał miłosierdzie”.
W tym przejawia się miłosierdzie Boże, że przychodzi On w całej swej pokorze, aby odkupić, wyrwać
z sideł grzechu i śmierci oraz zapalić światłość rozpraszającą wszelkie ciemności...

Zbliża się dzień Bożego Narodzenia...
Dobrze byłoby, aby to wydarzenie, które ukazuje Boga w zupełnie innym świetle, pobudziło cię do innego spojrzenia na swoje życie.
Święta to czas, kiedy wobec wsparcia aniołów i wszystkich świętych, dobrze poddać w wątpliwość swoje
utarte przekonania dotyczące własnej religijności.
Taki twórczy niepokój, ostrożna nieufność wobec własnych rozwiązań, nieustanna chęć weryfikacji własnej pobożności i modlitwy - to droga przygotowana dla Pana...
Jan Chrzciciel w ten właśnie sposób działał - budził sumienia...
Niech i twoje sumienie zostanie obudzone za wstawiennictwem Anioła Pustyni, wobec Pana, który przychodzi...

Jan Chrzciciel zapowiadał Jezusa nie tylko wtedy, gdy jako dorosły chrzcił ludzi w Jordanie, ale także
poprzez okoliczności swoich narodzin.
Cudowne poczęcie Jana przez Elżbietę, która z racji swego wieku nie mogła już mieć dzieci i była bezpłodna oraz nadanie mu imienia osobiście przez Boga, zapowiadało przyjście Chrystusa...

Każdy z nas wpisany jest w jakiś Boży plan, choć ten plan nie jest nam narzucony przez Boga i możemy go nie przyjąć...
Już od samego dzieciństwa pojawiają się jednak różne znaki w naszym życiu, które mówią o Bożym planie.
Otwarcie się na ten plan i przyjęcie go, tak jak to zrobił Jan i jego rodzice, oznacza zgodę na jakąś niesamowitą, choć może trudną Przygodę...

Bóg nieustannie posyła swoich aniołów, także w osobie innych ludzi.
Może dziś posyła ciebie?...
Może przychodzi ci pełnić rolę anioła pokoju, przebaczenia, miłości, nadziei lub pocieszenia?...

Zastanów się, jakie zadanie w te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia wyznaczył Bóg dla ciebie?...
Niech słowa Pisma Świętego przyjdą ci z pomocą...

Proś Boga, by dodał ci sił w pełnieniu zadań, które ci przeznaczył...
Nie zabraknie ci Jego łaski, byleś wierzył, miał nadzieję i kochał...


Flag Counter