11 GRUDNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

EWANGELIA - Mt 11, 16-19 (Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa)

Jezus powiedział do tłumów:
«Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”.
A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

MEDYTACJA

Gdy wędrujesz, towarzyszą ci różne odczucia – radość, pragnienie, smutek, zmęczenie...
Przeczytaj uważnie dzisiejszą Ewangelię i spójrz na swoje życie...
Tak wiele jest jeszcze do zrobienia...

Słowa Jezusa o dzieciach na rynku, opisują nastroje Adwentu...
W tym samym czasie niektóre z dzieci były radosne, grały i tańczyły, a inne biadoliły i zawodziły...

W tym samym czasie jesteśmy uczestnikami radości i smutku...
Radość pochodzi ze spojrzenia w przyszłość – oczekujemy z nadzieją na przyjście Zbawiciela...
Smutek jest wynikiem nostalgii za tym, co utracone – popełniony grzech, odrzucone Boże przykazania...

W czasie Adwentu pobrzmiewa wezwanie do pokuty za grzechy, a z tego wezwania wypływa radość.
Pokuta może dokonać zmiany przeszłości i może wyklarować przyszłość...
Zestawienie dwóch postaci, Jana Chrzciciela i Jezusa, uczy nas, jak łączyć radość nadziei ze smutkiem pokuty, a tym samym, jak aktualnie łączyć przeszłość i przyszłość w przeżywanej z Jezusem liturgii Adwentu...

W człowieku kryje się pragnienie poznania prawdy, które nieustannie popycha do poszukiwania jej...
Tą Prawdą jest Bóg.
Lecz żeby ją znaleźć, musi być spełniony jeden warunek: człowiek ten powinien być wierzący.
Bo jedynie wiara człowieka sprawia, że Bóg wchodzi do jego serca i napełnia je łaską...
Ale należy pamiętać, że dla Boga nie ma żadnej trudności z wyjątkiem jednej - ludzkiego serca, które może być zamknięte...

Istotna jest zatem prawdziwa mądrość...
Gdzie jednak szukać prawdziwej mądrości?...

Tak naprawdę, Jezus wiele razy potępiał głupotę...
Podobnie czynią księgi mądrościowe Starego Testamentu.
Odrzućcie głupotę i żyjcie – mówi Księga Przysłów...

Aby być zdolnym do szukania mądrości, trzeba umieć pytać...
Niedobrze, gdy jesteś przekonany, że wiesz wszystko.
Bo od każdego człowieka możesz się czegoś nauczyć...

Dzisiaj Bóg mówi o ludziach, którzy odwracają się od poznania prawdy i w efekcie swego wyboru – upadają.
Jedynym absolutnym Nauczycielem jest Bóg, a my wszyscy jesteśmy Jego uczniami...

Księgami, które mamy studiować w obecności Boga, są Jego przykazania.
Nie mówią one nam o tym tylko, co mamy robić, ale także i o tym, jaki jest świat.
A świat jest tak stworzony, aby czcić Boga, szanować drugiego człowieka, własność, nie pożądać, nie zabijać, nie kłamać…
Każdy, kto lekceważy taką konstrukcję świata, doświadczy, prędzej lub później, konsekwencje takiej postawy...

Jednak ukazana w przykazaniach mądrość Boga idzie dalej: nie zabijaj, czyli chroń życie.
Żyj tak, aby ludzie wokół ciebie mieli odwagę żyć.
Nie obmawiaj, ale szanuj drugiego...
Analogicznie dotyczy to także pozostałych nakazów...

Ewangelia może wprowadzać pewien dysonans aż do momentu, w którym uświadomimy sobie, że Jezusa należy traktować jak największe przykazanie, bo Jego życie jest dla nas niczym najważniejsza norma Prawa, na Nim chcemy się wzorować, Jego naśladować, wchodzić w coraz głębszą relację
z Ojcem, jak On...
Jezus Chrystus jest bowiem prawdziwą Mądrością...
Do Niego warto przylgnąć całą swoją istotą...

Rozkapryszone dzieci z dzisiejszej Ewangelii przegapiły jedynie okazję do zabawy.
A można przegapić swoje życie...
Naprawdę, nie warto przegapić życia, które przychodzi do ciebie...

Nie ma nic dziwnego w tym, że ludziom tak trudno dogodzić.
Skąd bowiem człowiek miałby wiedzieć, czego chce?
Pełnoletność prawna nie oznacza jeszcze dojrzałości.
Zatem, ciągle musisz uczyć się...
Potrzebujesz jednak autorytetu w postaci Mistrza...
Inaczej nie przestaniesz popełniać błędów...

Chciej uczyć się...
Ale nie będziesz się uczyć, jeśli będziesz zachowywać się tak, jakbyś wszystko już wiedział...

Czy twoje serce jest otwarte na "Boga grzeszników"?...

Czy potrafisz w sobie odczuć smutek z powodu zła popełnionego w przeszłości?...
Czy żałujesz i chcesz poprawy?...
Czy potrafisz z nadzieją spojrzeć w przyszłość, którą dotyka Boże miłosierdzie?...

Spróbuj zrealizować w najbliższym czasie Janowe i Jezusowe wezwanie do pokuty za grzechy...

Proś o możliwość zadośćuczynienia za popełnione zło...

Proś o możliwość zmiany swojej przyszłości z Bożym Miłosierdziem...Flag Counter