1 GRUDNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 10, 21-24 (Jezus rozradował się w Duchu Świętym)

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

MEDYTACJA

W prostocie serca stań przed Bogiem i podziękuj Mu, że z miłością zwraca ku tobie swoje Oblicze...
W ciszy serca i z radością wsłuchaj się w Jego słowa oraz dziękuj za łaskę i zmiłowanie, za zbawienie
i dar Jego Syna...

Jezus „rozradował się w Duchu Świętym”, widząc siedemdziesięciu dwóch uczniów wracających
z pierwszej powierzonej im misji i słysząc ich opowiadania o wszystkim, co się przez ich posługę działo.
Rozradował się i uwielbiał Boga Ojca, że wielkie tajemnice królestwa niebieskiego, które nie przez mądrych i roztropnych tego świata, ale przez Bożych prostaczków docierały do serc słuchaczy i czyniły wielkie skutki...

Posiadanie Ducha Świętego oznacza poddanie się prowadzeniu i mocy Ducha Świętego, a owocem tego jest radość, szczęście oraz uwielbienie Boga...
Zatem, do radości i uwielbienia prowadzi cię dzisiejszy fragment Ewangelii...

Chwała, jaką Jezus oddaje Ojcu za to, że objawił rzeczy Boże prostaczkom, nie jest potępieniem mądrości.
Jest pochwałą szlachetnej prostoty i otwartości wobec Boga...
Duchowe krętactwo, nieprzejrzystość i przewrotność, mogą dotknąć każdego...
Tak naprawdę, w każdym człowieku jest skłonność, by próbować oszukiwać Boga.
Oszukując jednak Boga, oszukujesz w istocie samego siebie, bo dopuszczasz kłamstwo we własne życie.
Natomiast stając w otwartości i prostocie przed Bogiem, wprowadzasz we własne życie światło Bożej prawdy...

Prostaczkowie”, o których mówi dzisiaj Jezus, dosłownie oznaczają „małe dzieci”.
Pomyśl o Bożym Narodzeniu, które nadchodzi i o Dziecku, które złożone w żłobie będzie znakiem miłości Boga do ciebie i innych ludzi...
Jeśli chcesz poznać tajemnice Boże, czyli chcesz być chrześcijaninem, musisz upodobnić się do Jezusa, który stał się dla ciebie małym dzieckiem.
Jezus rozradował się w Duchu Świętym na myśl o tym, że naśladowanie Go jest możliwe, ucieszył się, że chrześcijanie mogą stać się do Niego podobni i że będą jak dzieci Ojca...

Jak tego dokonać?...
Jezus mówi, że Jego pokarmem jest pełnienie woli Tego, Który Go posłał.
Przez pełnienie woli Bożej, jej umiłowanie, stajesz się podobny do Syna Bożego, a zatem - stajesz się jak małe dziecko...
Wtedy Syn objawi ci tajemnice Ojca i poznasz Kim jest Jezus.
I to będzie właśnie cud Bożego Narodzenia...

Jezus mówiąc o "mądrych i roztropnych" ma na myśli ludzi, którzy się za takich uważają z racji swego faktycznego wykształcenia, albo w wyniku wygórowanego mniemania o sobie.
Wykształcenie samo w sobie nie przeszkadza być "prostaczkiem", to znaczy człowiekiem podobnym do dziecka w swej prostocie i otwarciu na świat.
Dziecięca prostota jest swoistą inteligencją i dodatkowym, szóstym, zmysłem, który pomaga poznawać rzeczy duchowe.
Przekonanie o własnej wielkości i wysokim poziomie intelektualnym stępia zdolność duchowego poznania.
Prostota bowiem współbrzmi z Miłością, a poczucie wyższości jest z nią w konflikcie...

Podziękuj dzisiaj Bogu za prostotę swojego serca...
Podziękuj za wszystkie przejawy Jego dobroci...
Ciesz się z tego powodu, że Bóg przychodzi do ciebie i że w twojej obecności i w twoim życiu dokonuje wielkich dzieł...

Proś o łaskę poznania i doświadczenia Boga, który pragnie przyjaźni z tobą i pierwszy wychodzi do ciebie obdarzając cię wielkimi dobrami...

Proś, aby spotkanie Boga, który jest miłością, zrodziło w twoim sercu pragnienie odpowiadania na Jego miłość...Flag Counter