17 PAŹDZIERNIKA

SOBOTA, Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

EWANGELIA - Łk 12, 8-12 (Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych;
a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy».

MEDYTACJA

Posłuchaj dzisiaj Dobrej Nowiny...

W relacjach między ludźmi odrzucenie przyjaciela i wyparcie się przyjaźni jest postrzegane jako zdrada.
To boli każdego, nawet Jezusa.
A jednak to się zdarza.
Czasami zapewniasz - „tak, jestem z Jezusem”, ale twoje życie i postępowanie temu zaprzeczają...

Święty Piotr w chwili próby, po uwięzieniu Jezusa, powiedział "nie znam tego człowieka"...
Tak było jednak zanim doświadczył mocy działania Ducha Świętego.
Po zesłaniu Ducha Świętego Apostołowie odważnie głosili wielkie dzieła Boże tym samym ludziom, przed którymi wcześniej zamknęli się w wieczerniku...

Duch Święty jest obrońcą i pocieszycielem.
Jeżeli Go odrzucisz i zamkniesz się na Jego działanie, to nie dasz rady świadczyć o Jezusie i stanąć
z Nim w chwili prześladowania lub innych trudności...

Przyjaźń z Jezusem wymaga trudnego świadectwa, ale zawsze otrzymasz pomoc.
Duch Święty – Duch rady, męstwa, a przede wszystkim miłości, jest darem Ojca i darem Jezusa.
Ty masz tylko ten dar przyjąć...
Chcesz?...
Potrafisz?...

Pamiętaj, zbawi cię wiara w Jezusa Chrystusa...
Owszem, owocami wiary są czyny pełne miłości i wiara bez czynów jest martwa.
Jednak to nie czyny cię zbawią, ale zbawi cię wiara w Jezusa...

Wbrew nadziei - uwierz nadziei, bo miłość jest związana z zaufaniem...
Z zaufaniem, że śmierć Chrystusa, ofiara z jedynego Syna Boga, przynosi przebaczenie i pojednanie
z Bogiem, samym sobą i ludźmi, a tym samym odpowiedzią Boga na śmierć Chrystusa nie jest zemsta, ale zmartwychwstanie...

Czas dawania świadectwa o Bogu wciąż trwa i dzisiaj także Bóg tego oczekuje...
Również od Ciebie Bóg może zażądać świadectwa.
I być może nie będzie to ekstremalna chwila, gdy Twoje życie będzie zagrożone.
Może to być rozmowa w pociągu, podczas spotkania z przyjaciółmi lub w pracy, gdy będziesz musiał powiedzieć: "tak, wierzę w Boga"...
Jeżeli kochasz i wierzysz, to przygotuj się na próbę, ale nie martw się, co i jak masz mówić.
Duch Święty dany Apostołom jest dany również Tobie.
On Ci pomoże...
Odwagi...

Jezus w dzisiejszej Ewangelii stawia wobec ciebie trzy wymagania:
- świadczenia wobec ludzi osobowej więzi z Nim,
- uczciwości wobec prawdy pochodzącej od Ducha Świętego,
- zawierzenia Duchowi Świętemu, Duchowi Prawdy, w trudnych sytuacjach dawania świadectwa.
Wszystkie te warunki wiążą się z przyjęciem i konsekwentnym uznaniem prawdy, która nie jest rodzajem wiedzy lub stwierdzenia, ale żywą więzią osobową.
Jeżeli jesteś prawdziwie uczniem Chrystusa, to powinieneś umieć się do tego przyznać.
Inaczej jesteś zdrajcą...
Jeżeli słyszysz prawdę objawianą tobie przez Ducha Świętego, czyli prawdę, która do ciebie dociera od wewnątrz, to zaprzeczanie jej wobec innych jest także zdradą...
Podobnie brak zawierzenia Duchowi jest rodzajem zdrady...

Ewangelia objawia rzeczywistość na wskroś osobową, która jest fundamentem istnienia.
Objawia to zmartwychwstanie, czyli życie dzięki zawierzeniu, pomimo doświadczenia śmierci...

Zasada osobowej więzi jest fundamentem rozumienia całej Biblii.
Przypomina to w Liście do Rzymian św. Paweł, wskazując na postać Abrahama, który został uznany za sprawiedliwego nie przez skrupulatne przestrzeganie Prawa, ale przez swoją wiarę, czyli zawierzenie Bogu.
Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów...
"Bracia: Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: „Uczyniłem cię ojcem wielu narodów” przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych, i to co nie istnieje, powołuje do istnienia" (Rz 4,13.16-18)...

To osobowa więź z Bogiem jest przestrzenią prawdziwego życia i tylko ona do życia prowadzi.
Odnosi się to nie tylko do więzi z Bogiem, ale do każdej więzi ludzkiej...

Małżeństwo jest już od czasów Starego Testamentu znakomitym obrazem więzi człowieka z Bogiem.
Jeżeli w nim brak jest autentycznej więzi miłości, rozpoczyna się dramat tego związku.
Przy pogłębieniu kryzysu i zniechęceniu, zaczynają się wzajemne pretensje i oskarżenia.
I dopiero wtedy sięga się po argument prawa.
Wcześniej, przy autentycznej więzi, nie było potrzeby, aby sięgać do prawa, bo małżeństwo było wypełnione przez miłość.
Tak samo jest w twojej relacji z Bogiem...

Abyś mógł doświadczyć Bożego miłosierdzia, musisz być otwarty na Ducha Świętego.
Bez Jego działania w tobie jest to niemożliwe.
Dla przebaczenia niezbędny jest choćby żal za grzechy, który jest przejawem współpracy z Duchem Świętym.
Kto nie żałuje uczynionego zła, ten po prostu nie jest zainteresowany, by mu przebaczono.
A skoro tak, to Bóg nie będzie się narzucał ze swoim miłosierdziem.
Miłosierdzie Boże jest bezgraniczne, ale bezgraniczny bywa też twój upór przy nazywaniu zła dobrem oraz przy zaprzeczaniu własnej winie...

Ojcze nasz” zaczyna się słowem „Ojciec”, a kończy słowem „Zły”...
Są zatem tylko dwa sztandary.
Od ciebie zależy, przy którym staniesz.
To jest nieustanna walka...

Proś o łaskę pełnego zaufania Bogu i pozwolenie, by cię prowadził...


Flag Counter