12 PAŹDZIERNIKA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera

EWANGELIA - Łk 11, 29-32 (Znak Jonasza)

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

MEDYTACJA

Wyobraź sobie Jezusa przemawiającego do tłumów...
Są tam też Jego uczniowie...
A gdzie jesteś ty?...
Przyglądasz się Jemu z daleka?...
A może jesteś w gronie Jego najbliższych przyjaciół?...

Ludzie często żądają znaku od Boga.
Dowodu, że On istnieje lub po prostu spełnienia jakieś prośby.
Jednak w dzisiejszej Ewangelii Jezus nie pochwala takiej postawy...

Jezus ukazuje dzisiaj dwie postacie jako znaki od Boga.
Stawia za przykład Jonasza oraz Królową z Południa.
Słowa Jonasza były znakiem dla ludzi z Niniwy.
Dzięki niemu mieszkańcy miasta zawrócili ze złej drogi.
Natomiast Królowa Saby dała świadectwo o Bogu, przybywając do króla Salomona, by słuchać słów jego mądrości...

"To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku"... (Łk 11, 29)...
Jezus wiele razy ujawnia pretensję do ludzi o to, że nie potrafili Go przyjąć we właściwy sposób.
Izrael przez wieki był przygotowywany na przyjście mesjasza, a w końcu gdy On przyszedł, nie potrafił Go przyjąć.
Stąd wielki żal do ludzi...
Ale nie tylko do Żydów za czasów Jezusa...

Żydzi żądali znaku, ale przecież Jezus dokonywał wielu znaków.
Były pośród nich cuda wskrzeszenia, rozmnożenia chleba, itd.
Czego zatem żądali?
Jakiego znaku według swojego wyobrażenia?...

Tym znakiem, według Jezusa, będzie ostatecznie zmartwychwstanie, ale znowu nie będzie ono znakiem według ich wyobrażenia...
Właśnie ludzkie wyobrażenia są największymi wrogami zawierzenia Bogu, który zawsze zaskakuje, gdy przychodzi, również wtedy, gdy indywidualnie przychodzi do ciebie...

Posłuszeństwo wiary powinno być twoją właściwą odpowiedzią na słowa i czyny Jezusa...
Oznacza ono najpierw wsłuchanie się w orędzie Jezusa, bez uprzednich wyobrażeń na temat tego, co
i jak powinien On mówić i co powinien robić.
Potem - zawierzenie Jego słowu traktowanemu z całą powagą i odpowiedzialnością.
To jest twoje aktualne zadanie...

Odrzuć zatem wiele uproszczonych mniemań na temat sensu i znaczenia Jego słowa.
Odrzuć przyjmowanie sensu i znaczenia Jego słowa z wcześniej przyjętym schematem, bo nie jest ono wówczas słowem żywym.
Autentycznie wsłuchaj się w brzmienie orędzia Jezusa i pozwól się Jego słowu zadziwić.
Nie lękaj się, że to słowo odsłoni mieszkającą w twoim sercu nieprawość, nawet wtedy, gdy ten strach jest paraliżujący, jak lęk przed śmiercią.
Bo trzeba mieć odwagę umrzeć, aby prawdziwie z Nim żyć...

To dziwne, że Miłość tak słabo przemawia do ludzi.
Wydawałoby się, że co jak co, ale Miłość, jaką pokazał Jezus, powinna porwać ludzkie serca.
Ale nic z tego!
Dlaczego?
Może dlatego, że ludzie już nie wierzą w Miłość, może zbyt często rozczarowują się miłością, która okazuje się być jej imitacją?...

A tymczasem kto nie uwierzy w Miłość będzie miał trudno na sądzie ostatecznym.
Bo jak tu przejść pozytywnie egzamin z Miłości, jeśli się w nią nie wierzyło i nie wierzy?...

Nie daj się oszukać: Miłość jest i ma na imię "Jezus Chrystus", albo "Bóg".
Nie pozwalaj sobie na rozczarowanie Miłością tylko dlatego, że doświadczasz jej imitacji, a nie oryginału...

W Piśmie Świętym, jak również w historii Kościoła, są ludzie, którzy są znakiem Boga, bo życiem dawali świadectwo o Bożej dobroci...
Poszukaj takich ludzi, którzy dawali świadectwo...

Jakim znakiem Bożym jest dla ciebie Jezus?...

Pomyśl przez chwilę i uświadom sobie ile wydarzeń z Twojego życia odrzucasz, nie chcesz o nich pamiętać i wolałbyś, aby ich nie było...

Jakie świadectwo dajesz w swoim życiu?...
Jakim jesteś znakiem Boga w świecie?...

Proś Jezusa, aby pomógł ci być widzialnym znakiem Boga w świecie i poprzez czyny i słowa, byś świadczył o Jego miłości do ludzi...

Proś o łaskę otwartego serca na Słowo Pana...

 

 

Flag Counter