24 WRZEŚNIA

CZWARTEK

EWANGELIA - Łk 9, 7-9 (Herod chce zobaczyć Jezusa)

Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
Lecz Herod mówił: «Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?»
I chciał Go zobaczyć.

MEDYTACJA

Bóg każdego dnia pragnie spotkania z tobą, pragnie chwili, w której poświęcisz Mu całą swoją uwagę...
Jesteś gotowy na dzisiejsze spotkanie z Nim?...

Herod już wcześniej, za życia Jana, chętnie przebywał w towarzystwie proroka i słuchał jego słów.
Teraz, na wieść o uzdrowieniach i nauce Jezusa, zapragnął Go spotkać.
Może przeszła go myśl, że pragnienie spotkania z Jezusem jest mu potrzebne, bo może przynieść uzdrowienie, uwolnić od lęków, niepokoju i wyrzutów sumienia?...
Sprawić, że na nowo stanie się wolnym i szczęśliwym człowiekiem...
Dobre pragnienia mogą przecież zrodzić się w sercu każdego człowieka...

A może Herod był zaniepokojony dobrem, które czynił Jezus?...
Dla Heroda nie istniało przecież dobro i zło, ale tylko to, co było po jego myśli i to, co było wbrew jego woli i oczekiwaniom.
To błędna definicja dobra...

Osoba Jezusa z jednej strony fascynowała Heroda, ale z drugiej wzbudzała w jego sercu lęk.
Był zaciekawiony, ale ta ciekawość nie była chęcią poznania, czyli wejścia w relację z Jezusem.
To była postawa trzymania się z daleka, postawa obserwatora...

Herod zadawał sobie pytanie o to, kim jest Jezus.
Ale czy chciał poznać odpowiedź i przyjąć ją jako swoją?
Nie.
Chciał wiedzieć, ale nie w odniesieniu do siebie i swojego życia...

Herod nie poszedł zatem za głosem swojego serca.
Ważniejsze były inne sprawy: wysoka społeczna pozycja, poklask otoczenia i władza.
To one zatrzymały go na miejscu i nie pozwaliły wyruszyć na spotkanie z Jezusem...

Kim jest Jezus?
"Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?" (Łk 9, 9) – pytał Herod...
Podobne pytanie postawił Jezus swoim uczniom: "A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego" (Łk 9, 20)...
Odpowiedź na to pytanie zależy od nastawienia człowieka, który pyta...
Heroda zainteresowały cuda.
Później, gdy przyprowadzono do niego Jezusa w czasie Jego procesu, wzgardził Nim, bo nie widział żadnego nadzwyczajnego znaku ani nie usłyszał żadnej ciekawej odpowiedzi (por. Łk 23, 11).
Jego zainteresowanie Jezusem było powierzchowne.
Z jednej strony był ciekawy nadzwyczajnych wydarzeń, z drugiej, jak to sygnalizuje św. Łukasz, istniał
w nim jakiś niepokój, który jednak potrafił stłumić...

Kim jest dla ciebie Jezus z Nazaretu?
Odpowiedź na to pytanie z pewnością zależy od tego, co naprawdę nurtuje twoje serce...
Zapatrzenie w świat i to, co zewnętrzne, nie przyniesie żadnej istotnej odpowiedzi.
Raczej spowoduje brak zainteresowania i znudzenie, jak to było z Herodem Agrypą.
Dlatego niezmiernie istotna jest właściwa orientacja w odniesieniu do wszystkiego.
Jeżeli Bóg będzie w tobie we wszystkim uwielbiony, to także wszystko stanie się dla ciebie błogosławieństwem...

Cuda Jezusa nie należały do istoty Jego orędzia, one były znakami potwierdzającymi Jego misję.
Miały szczególne znaczenie w początkach działalności, gdyż pobudzały ludzkie pytania odnoszące się do Niego.
Apelował On jednak przede wszystkim do serca człowieka, szanując jego wolność.
Pragnął, aby uwierzono nie w coś, w siłę i władzę, ale w Niego samego, aby mógł wierzących obdarzyć pełnią życia w sobie.
Dla ciebie, zamiast zewnętrznych cudów, pozostawił sakramenty, misteria, które zakorzeniają w Jego życiu.
Są one jednocześnie znakami, poprzez które masz rozpoznawać Jego zbawczą obecność i działanie...

Jakie dobre pragnienia zrodziły się ostatnio w twoim sercu?...
Jakich sfer twojego życia dotyczyły najbardziej?...

Czy modlisz się o łaskę umocnienia w czynieniu dobra i odrzucaniu tego, co prowadzi do zła?...

Jak odpowiadasz na Boże wezwania ukryte w twoich dobrych pragnieniach?...
Które z nich starasz się wprowadzać w czyn, a które lekceważysz, podążając za sprawami, które w tej chwili wydają się być ważniejsze?...

Jaka jest Twoja postawa wobec Jezusa?...

Kim jest dla ciebie Jezus z Nazaretu?...

Powiedz Jezusowi o tym, co teraz widzisz teraz w swoim sercu...
Poproś o odwagę i potrzebne ci łaski...

Proś o łaskę przyjęcia Jezusa do swojego życia...

 

Flag Counter