22 WRZEŚNIA

WTOREK

EWANGELIA - Łk 8, 19-21 (Krewni Chrystusa)

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».
Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego
i wypełniają je».

MEDYTACJA

Skoncentruj się i wyobraź sobie, że tam jesteś...

Zobacz Jezusa, który naucza w domu...
Zobacz Matkę i braci, którzy stoją przed drzwiami tego domu...
Zobacz posłańca, który Jezusowi przekazuje wiadomość...

Usłysz Jego słowa: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”...
Pomyśl, jaką reakcję wywołały te słowa wśród zebranych...
Jaka jest twoja pierwsza reakcja?...
Czy uważasz, że Jezus nie uszanował swojej Matki?...

Odpowiedź Jezusa nie była wypowiedzią wykluczającą ludzi z nim spokrewnionych.
Ojcowie Kościoła interpretują ten fragment w kontekście tworzącego się kościoła, a zatem każdy może być spokrewniony z Bogiem.
Braćmi Jego są Ci, którzy wypełniają wolę Boga, a matkami i ojcami ci, którzy rodzą do wiary innych...

Przez wiarę odkrywasz duchowy wymiar pokrewieństwa z Jezusem.
Ona zmienia też perspektywę odniesienia do innych.
Jezus daje ci łaskę dostrzeżenia w innych twoich braci i sióstr...

Jezus przyrównuje dziś każdego, kto słucha Jego słów i żyje nimi, do swoich najbliższych.
Nazywa go swoim krewnym: matką, siostrą i bratem.
Tak bardzo zależy mu na tej relacji.
On nie patrzy na pochodzenie społeczne ani na twoją słabość...
Ważna jest jedynie otwartość serca na przyjęcie słowa i pragnienie życia nim na co dzień...

Pomyśl o tych, których kochasz najbardziej: rodzinie, znajomych, przyjaciołach...
Kim oni są?...
Jakie są wasze relacje?...

Kogo na ogół określasz jako osobę bliską?...
Tego, który ci wiele dał, komu wiele zawdzięczasz?...
Tradycyjnie najbliżsi to rodzina, szczególnie matka, ojciec, bracia i siostry...
Ta zasada była bardzo mocna w tradycji żydowskiej za czasów Jezusa, uświęcona jeszcze przykazaniem miłości ojca i matki...
Bywa jednak, jak na to wskazuje doświadczenie, że najbliższymi w życiu okazują się ci, którzy prawdziwie są gotowi pomóc w potrzebie...
I wcale nie musi to być wtedy rodzina w rozumieniu tradycyjnym...

Jezus w Ewangelii wprowadził zupełnie nowy rodzaj więzi rodzinnej: zamiast dotychczasowych więzi krwi, więź rodzinną tworzy zawierzenie Bogu: "Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je" (Łk 8, 21)...
Tę wypowiedź Jezusa trzeba uzupełnić jeszcze inną: "Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym
ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie
" (Mt 23, 9)...
Nowa rodzina to rodzina Boża: jeden Ojciec, Ten w niebie, matką, braćmi i siostrami są ci, którzy przyjęli orędzie Jezusa.
Oni też modlą się do Boga: Ojcze…
Żadna bliskość, czy to z urodzenia, czy z tytułu stanowiska, czy przynależności, nic nie znaczy wobec tej więzi...
Ważna pozostaje jedynie więź przez wspólne zakorzenienie w misterium Boga obecnego i działającego...

Kogo zatem Jezus nazywa swoimi bliskimi - matką i rodzeństwem?
Tych, którzy Go słuchają, czyli biorą od Niego to, z czym przyszedł na ten świat...
Jeżeli bliskimi staną się dla ciebie nie ci ludzie, którzy ci coś dają, ale ci, którym ty możemy coś dać, wówczas nigdy nie będziesz samotny i zawsze będziesz miał matkę i rodzeństwo, nawet jeśli ich już nie masz w znaczeniu dosłownym...
To jest właśnie prawdziwa recepta na samotność: nowa rodzina, a jest nią rodzina Boża...

Ty również jesteś tym, który dziś słucha Jego słowa...
Jezus chce, abyś otworzył swoje serce i nastawił je na odbiór Bożego głosu...
Abyś potem mógł autentycznie żyć tym słowem każdego dnia...

Czy zawsze z uwagą słuchasz Jego słów?...

Jak w twoim życiu realizuje się zadanie przekazywania wiary?...

Jakie jest twoje doświadczenie wspólnoty wierzących?...

Pomódł się do Boga, aby otworzył twoje serce na Jego słowo i uczył cię, jak je rozpoznać, przyjąć
i wypełnić...

Proś o łaskę przyjęcia i wypełniania słów Jezusa...

 

 

Flag Counter