14 LIPCA

WTOREK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera, albo św. Henryka, cesarza

EWANGELIA - Mt 11, 20-24 (Jezus gromi oporne miasta)

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły.
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które
u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam:
Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.
Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».

MEDYTACJA

Jezus czyni wyrzuty i przynagla do nawrócenia miasta, w których dokonały się Jego cuda, a one się nie nawróciły, bo nie uznały w Jezusie Mesjasza.
Świadome odrzucenie Boga, który objawił się w Jezusie, jest o wiele gorszym czynem niż niegodziwe czyny mieszkańców Sodomy, Tyru i Sydonu.
Wyrzuty Jezusa o brak wiary czynione mieszkańcom miast wymienionych w dzisiejszej Ewangelii skierowane są także do ciebie.
Tyle razy doświadczałeś łask od Pana, a wciąż boisz się o przyszłość i nie ufasz Bożej Opatrzności...

Bóg potrafi przedziwnie komponować ludzkie życie.
"Kto się wywyższa, będzie poniżony" (Mt 23, 12).
Ta prawda w szczególności dotyczy twojej relacji z Bogiem.
Jeżeli podobnie jak młody Mojżesz zakładasz, że znasz Boga, że jesteś blisko Niego, to z pewnością okaże się, że jest zupełnie inaczej.

Jezus pragnie twojego nawrócenia, czyli przemiany twojego serca.
To jest istotą dzisiejszej Ewangelii.

Bez przemiany twojego serca twoja więź z Nim pozostanie zewnętrzna, a przez to będziesz obcy dla Niego, i to niezależnie od tego, jak mocno będziesz deklarował i ogłaszał wkoło, że jesteś człowiekiem wierzącym i obrońcą wiary.
Dopiero wówczas, gdy dokona się w tobie wewnętrzna przemiana, gdy twoim życiem zacznie kierować ten sam Duch, który Jego doprowadził do oddania siebie samego za twoje życie, staniesz się Jego przyjacielem, bratem lub siostrą i otrzymasz udział w Jego życiu.

Misja Jezusa trwa nadal.
On jest obecny w Swoim Kościele, ciągle uczy i przypomina, jak należy żyć.

Panie, proszę pozwól mi oderwać sie od moich trosk i całkowicie Tobie zaufać.
Jezu, ufam Tobie...

Zastanów się, jak w swoim życiu przeżywasz pokutę?

Wybierz jedną z rzeczy, która najbardziej uwiera Cię w codziennym życiu i zacznij ją przeżywać jako swoją pokutę.
Jeśli nie wiesz, co wybrać, zapytaj osobę, która Cię kocha.
Spróbuj!

Bóg działa i dokonuje cudów.
Czy jesteś uważny na Jego nauczanie i znaki?

Jakie jest twoje nawrócenie?
Jakie są jego owoce?

Czy przyjmujesz z wiarą naukę Jezusa i wprowadzasz w swoją codzienność?

Jezus pragnie, abyś dobrze wykorzystał czas swojego pobytu na ziemi.
Pomyśl, z czym staniesz przed tronem Bożym, gdy twoje życie dobiegnie końca?

Tak wiele łask codziennie otrzymujesz.
Poproś Jezusa o wiarę, abyś był uważny na Jego znaki i cuda.

Proś o pokutę codzienności.
Proś o łaskę bycia uczniem przynoszącym owoc nawrócenia.