29 CZERWCA

PONIEDZIAŁEK, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

EWANGELIA - Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:
«Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

MEDYTACJA

Na dzisiejszą Ewangelię składają się trzy istotne kwestie: pytanie skierowane do uczniów, władza kluczy i objawienie prawdy.

Jezus pyta wybranych - „Za kogo Mnie uważacie?
Ty również jesteś zaproszony do odpowiedzi na to pytanie.
Kim dla ciebie jest Jezus?

Konsekwencją odpowiedzi na pytanie Jezusa jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o Kościół.
Piotr otrzymał włazę kluczy i zapewnienie, że bramy piekielne go nie przemogą.
Zwróć jednak uwagę, że Kościół to również przestrzeń ludzka, która bywa uwikłana w słabość i grzech.
Czy właściwie rozpoznajesz w kościele przestrzeń boską i przestrzeń ludzką?
Czym dla ciebie jest Kościół?

Dzięki posłanemu przez Ojca Duchowi Świętemu możesz osiągnąć głębokie przekonanie o tym, kim jest Jezus Chrystus i założony przez Niego Kościół.
Musisz być jednak otwarty na Ducha Świętego, który daje zrozumienie spraw, które po ludzku są nie do pojęcia.

"Ty jesteś Piotr – Opoka..." (Mt 16, 18)

Taka prosta deklaracja Jezusa sprawia, że prawie jest niezauważalna.
Kto by przypuszczał, że będzie miała tak ogromne znaczenie dla całego istnienia Kościoła?
Oto faktycznie Kościół zbudowany na Opoce Piotra nieprzerwanie trwa już ponad 2 tysiące lat.
Przeszedł mnóstwo zawirowań, ataków i obwieszczeń o jego końcu.

Pomyśl o tym przez chwilę...
Powinieneś być wdzięczny Bogu za Opokę-Piotra.

Jezus wypowiedział w czasie swej działalności wiele błogosławieństw.
W kazaniu na górze mówił o ośmiu błogosławieństwach; błogosławione jest łono, które Go nosiło i piersi, które ssał; błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Dzisiaj błogosławi Piotra Apostoła ze względu na jego wiarę w Boga i więź jaka jest między nim a Ojcem, który jest w niebie.
Błogosławieństwo jest jak ziarno, które wpada w ziemię, aby obumrzeć i wydać plon stokrotny.
W istocie Piotr słyszy, że jest skałą, na której wzniesiony będzie Kościół, ale niebawem, na dziedzińcu Kajfasza, to błogosławieństwo obumrze, gdyż Apostoł zaprze się Jezusa.
Czy to koniec?
Czy łaska dana mu przez Zbawiciela zostanie bezpowrotnie utracona?
Nie, Piotr nie traci błogosławieństwa Chrystusa, ono doprowadza go do skruchy i pokuty.
Skała zostaje utwierdzona w miłości do Zbawiciela i po Zesłaniu Ducha Świętego na Szymonie rybaku wzniesie się wspólnota uczniów.

Błogosławieństwa ludzi mają często tę samą dynamikę Piotrową.
Ile razy związek małżeński, twoje ojcostwo, macierzyństwo, kapłaństwo czy śluby zakonne stały pod znakiem zapytania?
Ile razy wydawało ci się, że już nic nie da się zrobić?
A jednak łaska Wszechmogącego Boga wyrywała cię z grzechu.

Szymon Piotr, ten, który mimo zapewnień, pięknych wyznań, zdradził, zaparł się Chrystusa, mimo to właśnie on, taki słaby i chwiejny, stał się opoką Kościoła.
Być może nie powinno cię dziwić, gdy ludzie, nawet ci zajmujący różne stanowiska kościelne, popadają w grzech.
Kościół jest bowiem miejscem dla grzeszników, a Chrystus jest tym, który przychodzi, aby uzdrawiać
i zbawiać.

Czym dla ciebie jest Kościół Chrystusowy?
Jaką rolę w twoim życiu pełni wspólnota Kościoła, do której należysz?

Módl się słowami:
Dobry Jezu, naucz mnie być bratem, siostrą dla ludzi, wśród których żyję.
Naucz mnie nie oceniać ich przez pryzmat tego, co widzę oczami, co podpowiada mi rozum, ale pozwól mi spojrzeć na nich Twoimi oczami.

Proś o łaskę otwartości na głębsze zrozumienie rzeczywistości boskich i rzeczywistości ludzkich.