5 CZERWCA

PIĄTEK, Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika

EWANGELIA - Mk 12, 35-37 (Mesjasz jest Panem Dawida)

Nauczając w świątyni, Jezus zapytał:
«Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida?
Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym:
“Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje”.
Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko jego synem?»
A wielki tłum chętnie Go słuchał.

MEDYTACJA

W rozmowie z faryzeuszami Jezus zapytał ich o to, jak to jest możliwe, że skoro Mesjasz ma być Synem
Dawida, czyli pochodzić z Jego rodu, to dlaczego w psalmie 110 Dawid nazywa go swoim Panem?

Dawidowy. Psalm.
Wyrocznia Boga dla Pana mego:
«Siądź po mojej prawicy,
aż Twych wrogów położę
jako podnóżek pod Twoje stopy».
Twoje potężne berło
niech Pan rozciągnie z Syjonu:
«Panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie
w dniu Twej potęgi,
w świętych szatach [będziesz].
Z łona jutrzenki
jak rosę Cię zrodziłem».
Pan przysiągł
i żal Mu nie będzie:
«Tyś Kapłanem na wieki
na wzór Melchizedeka».
Pan po Twojej prawicy
zetrze królów w dniu swego gniewu.
Będzie sądził narody,
wzniesie stosy trupów,
zetrze głowy
jak ziemia szeroka.
Po drodze będzie pił ze strumienia,
dlatego głowę podniesie.

Przecież Dawid nie mógł okazywać tak wielkiego szacunku komuś, kto był tylko jego synem.
Faryzeusze i uczeni w Piśmie nie znali odpowiedzi na to pytanie Jezusa.

Jakie jest twoje wyobrażenie Jezusa?
Może z perspektywy wieków postrzegasz Jezusa jako bohatera, herosa i lidera?
Jednak w Ewangelii Jezus nie jest kimś takim.

Jezus cierpliwie wyjaśnia Stary Testament.
Ale czy słuchano Go chętnie i czy Go rozumiano?
Ile było w tym zwykłej ludzkiej ciekawości, która i tobie towarzyszy, zwłaszcza, gdy przysłuchujesz się ustawionym debatom?

Czy nie jest to syn Józefa? Skąd On to ma? - pytano wiele razy.
Jezus budził reakcje zazdrości i niedowierzania.
Mówiono, że niemożliwe jest, by był kimś lepszym.

Pewnie sam nieraz słyszysz o kimś, albo o sobie, że niemożliwe, by się zmienił, od dziecka taka była, ludzie się nie zmieniają.
Ile razy w ten sposób przeoczyłeś Boże działanie w twoim życiu?

Nie możesz jednak potępiać ludzi za niedowiarstwo Jezusowi.
Nie wszyscy widzieli cuda.
Nie każdy był szczerze zainteresowany Jego nauczaniem.
Przecież nie zdarza się często, by Mesjasz chodził po ziemi.

Jezus zawsze odwoływał się do doświadczenia wiary i nauki proroków.
Powoływał się na autorytet Ojca.
Wiedział, że Bóg w swoich zamierzeniach jest nieobliczalny.
Prosił o wiarę przez wzgląd na Niego.
Chciał być rozumiany i dawał łaskę zrozumienia ludziom dobrej woli.

Módl się o łaskę rozumienia przesłania Jezusa.
O cierpliwość wobec kaznodziejów, którzy starają się przybliżać ci to przesłanie i różnie im to
wychodzi.
O cierpliwość dla siebie, by przezwyciężać zniechęcenie w wysiłkach poznawania Pisma Świętego.

Pamiętaj jednak, że ile razy będziesz czytał i rozważał Słowo Boże, tyle razy będziesz odkrywać nowe tajemnice. Bo Słowo Boże ma większą głębię, niż sobie z tego zdajesz sprawę.
Każda interpretacja jest tylko na miarę człowieka, który jej dokonuje.
Boże obietnice wykraczały, wykraczają i zawsze będą wykraczać poza twoje myślenie i wyobrażenia.
W Słowie Bożym są przez cały czas ukryte prawdy, które czekają na odkrycie przez ciebie.

A kiedy w twoim życiu będzie Bóg to zawsze licz się z tym, że On cię zaskoczy, bo On da ci więcej, niż możesz się spodziewać (por. Tb 11, 5-17).