4 CZERWCA

CZWARTEK, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

EWANGELIA - Mk 14, 12-16; 22-26 (Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza)

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie:
«Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?»
I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem:
«Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody.
Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi:
„Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?”
On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas».
Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc:
«Bierzcie, to jest Ciało moje».
Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy.
I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym».
Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

MEDYTACJA

Psalm 116

Alleluja.
Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
bo ucha swego nakłonił ku mnie
w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta Szeolu,
popadłem w ucisk i udrękę2.
Ale wezwałem imienia Pańskiego:
«O Panie, ratuj me życie!»

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy
i Bóg nasz jest miłosierny3.
Pan strzeże ludzi pełnych prostoty:
byłem bezsilny, a On mię wybawił.
Wróć, moja duszo, do swego spokoju,
bo Pan ci dobrze uczynił.
Uchronił bowiem moje życie od śmierci,
moje oczy - od łez,
moje nogi - od upadku.
Będę chodził w obecności Pańskiej
w krainie żyjących.

Wlg 115

Ufałem, nawet gdy mówiłem:
«Jestem w wielkim ucisku».
Powiedziałem w swym przygnębieniu:
«Każdy człowiek kłamie!»
Cóż oddam Panu
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pańskiego.
Moje śluby, złożone Panu, wypełnię
przed całym Jego ludem.

Drogocenną jest w oczach Pana
śmierć Jego czcicieli.
O Panie, jam Twój sługa,
jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy:
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pańskiego.
Moje śluby, złożone Panu, wypełnię
przed całym Jego ludem.
na dziedzińcach domu Pańskiego,
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Za każdym razem, kiedy zasiadamy uroczyście do stołu, by wspólnie świętować, zapraszamy bliskich.
Jezus celowo połączył Eucharystię z Paschalną ofiarą Baranka.
Wspólnota stołu jest bowiem najważniejszą przestrzenią w relacjach międzyludzkich.

Przygotowanie Uczty Paschalnej miało w sobie coś niezwykłego - Jezus wydał tajemnicze polecenie odszukania człowieka, który niesie dzban wody.
Ile było wtedy takich ludzi w Jerozolimie?
Kim był ów poszukiwany gospodarz?
Tego nie wiemy...
Jezus chciał skoncentrować się na tym, co najważniejsze - na uczcie, na Spotkaniu w zamkniętym
gronie.
To dla Niego jest bardzo ważne. On traktuje spotkanie Boga z człowiekiem, Eucharystię, bardzo
poważnie.

Z innych Ewangelii wiemy, jak znaczącym wydarzeniem był ten posiłek.
Jan pisze o umyciu nóg oraz modlitwie Jezusa.
To, co najważniejsze, jest jednak najmniej spektakularne.
Wziął, połamał, pobłogosławił, rozdał, powiedział...
Żadnego stąpienia Mojżesza, głosu z nieba, a nawet języków ognia, a była to przecież Eucharystia sprawowana przez samego Boga.

Dzisiejsza uroczystość narodziła się z ludzkiego pragnienia uczczenia Eucharystii, która każdego dnia dokonuje się bez rozgłosu w kościelnych murach na całym świecie.
To jest kolejny Boży paradoks.
W przeciwieństwie do Starego Przymierza, Nowe Przymierze jest wręcz absurdalnie skromne, aż do tego stopnia, że je bagatelizujesz i wątpisz, czy ta Przemiana na ołtarzu ma miejsce na pewno...

Proś Jezusa o łaskę prostej wiary w Jego Eucharystyczną obecność.
Proś również o łaskę wdzięczności za Jego dar Eucharystii.

Kiedyś wino i chleb
Teraz Ciało i Krew
Możesz wierzyć lub nie
To naprawdę dzieje się

Ciągle czekasz na cud
Niespokojny twój duch
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się

Wypatrujesz co dnia
Czekasz na jakiś znak
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się

(Magda Anioł)