29 KWIETNIA

PIĄTEK, Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mt 11, 25-30 (Tajemnice królestwa objawione prostaczkom)

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

MEDYTACJA

Jezus dzieli się dzisiaj z tobą jedną z tajemnic królestwa Bożego, które przekazał Mu Ojciec.
Jest nią upodobanie Boga w osobach, które nazywa „prostaczkami”.
Wskazuje przy tym na siebie i swoje Serce...

Do "prostaczków", w których Bóg upodobał sobie, należała np. św. Katarzyna ze Sieny.
Katarzyna pochodziła z wielodzietnej rodziny i późno nauczyła się czytać i pisać.
Ale to właśnie ona domagała się od kolejnych papieży powrotu z Awinionu do Rzymu.
Bóg obdarzył ją swoją mądrością i dla wielu osób stała się duchową mistrzynią i przewodniczką...

"Prostaczek" ma świadomość siebie i swoich słabości, ale nie jest skupiony na sobie.
Utrudzony życiem przychodzi do Jezusa i oddaje Mu swoje ciężary.
Zgadza się na Jego zasady i Jemu ufnie powierza swoje życie.
Prosi, aby Jezus był jego Panem...

Prawdziwa prostota pozwala zobaczyć tajemnice Boga objawione w pokorze i cichości Serca Jezusa.
Kto uznaje Jego prawo do stanowienia o sobie, ten znajduje pokój serca...

Powierzchowność, a przez to słaba skuteczność twojej wiary, często ma źródło w braku "poszukiwań", zagłębiania, zadawania pytań i szukania odpowiedzi...
Jest to wiara nieświadoma i niepogłębiona...
Czy jednak od wiary nie zależy zbyt wiele, by tak ją traktować?...

Współczesność naznaczona jest głębokim niepokojem odnośnie natury i poznania Boga...
Jednak, czy jest ktoś, kto może rościć sobie prawo, aby wypowiadać się jednoznacznie o tym, Kim On jest?...

Jeden z największych teologów XX wieku Hans Urs von Balthasar, napisał, że jedynymi, którzy coś wiedzą o Bogu, są święci, a teolog może im się jedynie przysłuchiwać...

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że Bóg objawia się tym, którzy potrafią przed Nim stanąć
w pokorze, tym, którzy poznali swoją słabość, ale także dostrzegli olbrzymią miłość Boga.
Te dwa doświadczenia, własnej słabości i miłości Bożej, są nierozerwalne, niosą głęboki pokój i poznanie tego, Kim jest Bóg...
Poznanie oczywiście niedoskonałe, ale trafne...

Taka zażyłość z Bogiem daje wytchnienie: człowiek zostawia jarzmo, które dźwigał i które go niszczyło,
a bierze na siebie dające słodycz jarzmo Ewangelii...

Każdemu człowiekowi Jezus pragnie ukazać Ojca i z każdym chce dzielić dom w niebie...
Wchodząc na drogę pokuty za grzechy, podejmując dzieło modlitwy i życia sakramentalnego, zbliżasz się do takiego poznania, którego On nam udzieli, kiedy uzna, że jesteś gotowy...

Słowa uwielbienia skierowane przez Jezusa do Ojca nie oznaczają, że Bóg objawił się tylko ludziom niewykształconym.
Słowa te wskazują raczej na to, że od ludzi prostych Bóg zaczął swoje objawienie się światu...
Chciał zapewne w ten sposób pokazać, że nie trzeba być człowiekiem wykształconym, by poznać Boga
i wejść z Nim w bliską relację...

Bo pod względem możliwości poznania Boga już tu na ziemi i zjednoczenia się z Nim wszyscy są równi, gdyż poznanie Boga to głównie sprawa serca, a nie intelektu...

Pamiętaj, że Bóg ma upodobanie w prostocie...
Zastanów się, czy chcesz być "prostaczkiem" i oddać ster swojego życia Jezusowi?...

Proś o łaskę pogłębienia miłości w swoim życiu...

 

 

Flag Counter