25 KWIETNIA

PONIEDZIAŁEK, Święto św. Marka Ewangelisty

EWANGELIA - Mk 16, 15-20 (Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu)

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

MEDYTACJA

Wyobraź sobie Jezusa, który mówi do apostołów...
Wsłuchaj się w to, co do nich mówi...
Pomyśl o Jego obietnicy i o tym, co powiedział swoim uczniom...
Spróbuj również zobaczyć Chrystusa, który wstępuje do Nieba...

Jezus zachęca apostołów, aby szli w różne miejsca i opowiadali o tym, czego ich nauczył i co doświadczyli.
To jest ich powołanie i misja, którą mają do wypełnienia...

Bóg odpowiada na twoje pragnienia...
Jeżeli zachęcony przez Niego będziesz starać się opowiadać o Nim ludziom, to będziesz też doświadczać cudów, które będą działy się w twojej obecności...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Pierwszego Listu Św. Piotra Apostoła (1 P 5, 5b-14), Św. Piotr radzi: "wszystkie troski przerzućcie na Niego" (1P 5, 7)...
Coś takiego dokonuje sie podczas każdej twojej spowiedzi.
Ujawniasz w niej czarną stronę swojego życia po to, by się z niej wyzwolić przez Boże przebaczenie...

Św. Piotr mówi również o tym, że mamy być mocni w wierze (por. 1P 5, 9)...

Jak zatem dążyć do mocy wiary?...

Aby wiara mogła rosnąć, musi być praktykowana, to znaczy każdego dnia musi być wyrażana poprzez czyny.
Nie może pozostać jedynie deklaracją bez pokrycia...

Jedną z praktyk wiary jest codzienne czytanie Ewangelii...

Dzisiejszy Ewangelista, Św. Marek, autor najstarszej, i zarazem najkrótszej, z czterech Ewangelii, które weszły do kanonu Nowego Testamentu, jest zafascynowany Ewangelią i kontempluje Jezusa...
Studiując Ewangelię - i ty możesz kontemplować Jezusa - Boga i człowieka, bo to właśnie jest tajemnica, że twój Pan jest zarazem Bogiem i człowiekiem...

Ty i inni, jesteście jak uczniowie, którzy gromadzili się wokół Jezusa na chwilę przed Jego wniebowstąpieniem...
Również do ciebie są skierowane słowa, że swoim życiem masz opowiadać o Bogu, który jest w niebie...

A zatem?...
Czas wziąć do ręki Ewangelię i czytać ją, ale czytać tak, aby rosła twoja wiara w Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego, który cię odkupił...

"Kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 16), ale nie za karę, tylko dlatego, że potępienie jest naturalną konsekwencją odrzucenia Ewangelii.
Bez Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o zbawieniu przez Jezusa - Syna Bożego, nie ma przed człowiekiem innej perspektywy jak potępienie...
Jest tak dlatego, bo każdy człowiek kiedyś stanie wobec rzeczywistości swoich win i wobec własnej niedoskonałości...
Tej rzeczywistości może zaradzić tylko to, co zawiera Ewangelia, czyli prawda o Bogu kochającym człowieka aż do szaleństwa Krzyża.
Jeśli człowiek odrzuci tę prawdę, to tym samym wybierze potępienie...

Czy wiesz, co jest twoim powołaniem?...
Czy wierzysz, że Bóg chce ci pomóc je odkryć?...

Podziękuj Jezusowi za to wszystko, czego doświadczyłeś, za to, co było piękne i radosne oraz za to, co było trudne i bolesne...
Powierz Mu swoje serce...

Proś o łaskę trwania w Chrystusie...

 

 

Flag Counter