23 KWIETNIA

SOBOTA, Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
Głównego Patrona Polski

EWANGELIA - J 12, 24-26 (Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

MEDYTACJA

Oderwij się na chwilę od codziennych spraw...
Być może i tobie Bóg przygotował dziś wielkie zadania...

"Jeśli ziarno pszeniczne obumrze, przynosi plon stokrotny" (J 12, 24) ...
Prawda tych słów jest szczególnie widoczna w męczeńskiej śmierci za wiarę...
Oddanie swojego życia za innych, w imię miłości do Boga, radykalnie umacnia dobro i osłabia zło...

Czasami twoje własne, codzienne dążenia i plany stają się głównym celem twojego życia.
Wtedy każde niepowodzenie powoduje rozczarowanie światem, a nawet zgorzknienie...

Ten, kto służy Jezusowi, staje się wewnętrznie wolnym człowiekiem i nie złamią go żadne niepowodzenia, bo on sięga dalej, do nowego świata i nowej ziemi...
Człowiek, który służy Jezusowi nawet w przegranej dostrzega dobre owoce...
Bo Bóg wspiera i błogosławi tych, którzy pragną Mu służyć...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Dziejów Apostolskich (Dz 1, 3-8 ), Jezus mówi Apostołom, że "Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym" (Dz 1, 5)...

Tuż przed swoim Wniebowstąpieniem, Jezus zapowiedział nową epokę chrztu.
Mówiąc o niej, dokonał wyraźnego rozróżnienia pomiędzy chrztem, jakiego udzielał św. Jan Chrzciciel,
a nowym, który będzie chrztem Ducha Świętego.
Ten nowy chrzest będzie wyciskał na przyjmujących go niezatarte znamię przynależności do Chrystusa i do wspólnoty między innymi chrześcijanami.
Wspólnoty, w której nie będzie żadnych podziałów...
Św. Paweł pisze, że w niej nie będzie już ani Żyda, ani poganina, ani niewolnika, ani człowieka wolnego, ani mężczyzny ani kobiety, bo wszyscy będą jedno w Chrystusie Jezusie (por. Ga 3, 28)...

Co oznacza to stwierdzenie, że ziarno pszenicy musi obumrzeć?...
Czy jest to posępna mistyka bólu?...
Co stało się z chrześcijańską radością?...

Jednak ta wypowiedź Jezusa zawiera w sobie sedno chrześcijańskiej radości i nadziei.
Życie ludzkie, które obfituje w pokusy i trudne chwile, nie może toczyć się bez próby i zmagania. Bardzo często są to walki tak wielkie, że można utracić nadzieję na zwycięstwo.
Mówiąc o obumieraniu pszenicy, Jezus pokazuje, że nie jest możliwe powstanie czegoś trwałego
i dobrego jeśli braknie wyrzeczenia podjętego z prawdziwej miłości...

Bez rezygnacji z tego, co cię rozprasza, nie osiągniesz celu, który sobie postawiłeś...
W procesie budowaniu relacji międzyludzkich nie zbudujesz niczego trwałego, gdy nie będziesz ustępował drugiemu...

Zatem, aby mnożyć dobro, trzeba umieć tracić coś z siebie.
Tego wymaga życie i tego chce miłość, którą masz dla innych...

Bóg jest obecny nie tylko w tym co jest dobrem i miłością, ale także w cierpieniu...
Jeżeli - "gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa" (J 12, 26) - to służąc Chrystusowi będziesz doświadczać także cierpienia...
Bo to jest konieczne dla oczyszczenia twojej miłości...
Ale dla sługi Chrystusa cierpienie będzie nie tylko oczyszczeniem z egoizmu, lecz także przejawem bycia z Bogiem i więzi z Nim, czyli Komunii świętej...

Cierpienie to nie przekleństwo, ale twoje ostateczne przeznaczenie...
Jednak może być potrzebne i owocne tylko wtedy, gdy będziesz tego chciał...

Proś o głęboką wiarę, abyś naprawdę mógł pójść za Jezusem...

 

 

Flag Counter