18 KWIETNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 10, 1-10 (Jezus jest bramą owiec)

Jezus powiedział:
«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka,
a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec,
a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

MEDYTACJA

Wyobraź sobie, że spotykasz się z przyjacielem, którego nie widziałeś od dawna...
Przyjrzyj się waszym reakcjom...

Jezus przypomina, że poznanie tych, którzy mają złe intencje, jest często niezwykle proste.
Ich zachowania to charakterystyczne kombinowanie, próbują pozostać niezauważeni i wdzierają się siłą.
Nie chcą spotkać nikogo, kto mógłby ich zdemaskować i powiedzieć prawdę o tym, kim tak naprawdę są.
Przez to nie mogliby wprowadzić w życie swoich niecnych zamiarów...

Zupełnie inaczej jest z tymi, których intencje są dobre.
Oni pozostają cały czas w świetle, by ich czyny mogły potwierdzać ich misję.
Nie muszą się chować przed ludźmi i wychodzą im na spotkanie
Znają innych i są przez nich znani.
Inni ludzie wiedzą, że mogą się spodziewać od nich dobra i dlatego zbliżają się do nich...

Jeśli szukasz przewodników na drodze do Boga, to Jezus daje ci dzisiaj ważną wskazówkę, jak się upewnić, czy dobrze wybrałeś.
Wystarczy sprawdzić związek tego człowieka z Jezusem.
Jeżeli Go nie unika i w żaden sposób nie próbuje Go wyeliminować ze swojego życia, to wszystko jest
w porządku.
Jeśli jednak jest inaczej, to warto się zastanowić nad swoim wyborem...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Dziejów Apostolskich (Dz 11, 1-18) przedstawiona jest zupełnie nowa sytuacja w życiu młodego Kościoła.
Autor Dziejów z dużym zdumieniem pisze, że Duch Święty zstąpił także na pogan...
Skąd to zdziwienie?
Otóż Kościół na tym etapie swojego istnienia był przekonany, że przyjęcia Chrystusa mogą dokonać tylko Żydzi.
Oni byli także jedynymi adresatami głoszonej Ewangelii.
Zupełnie nieoczekiwanie okazało się, że za Jezusem opowiadają się także poganie.
Ten fakt był dużym zaskoczeniem...

Takie "błogosławione niespodzianki" dokonują się i dzisiaj, bo także teraz Kościół jest ożywiany tym samym Duchem Świętym...

Jezus wcześniej mówił o sobie, że jest Chlebem życia...
Dzisiaj mówi, że jest Dobrym Pasterzem i Bramą owiec...
Podkreśla zatem, że chodzi Mu o to, aby Jego uczniowie „mieli życie”, a nie wegetację.
To jednoznaczne i silne podkreślenie jedyności i wyjątkowości Osoby Jezusa...

Tak, jest wiele innych opcji na budowanie swojego życia.
Ale tylko przez Niego, dopiero od Jego Ofiary i tylko dzięki Niemu, możliwe jest zbawienie człowieka.
Te obrazy, Chleba i Pasterza, mają ci pomóc zrozumieć powszechność Jego Osoby.
On miłuje każdego człowieka i dla każdego przyszedł, aby nikt nie zginął, ale każdy miał życie wieczne...

Kogoś trzeba uczynić swoim pasterzem, bo na kimś trzeba się w życiu oprzeć...

Jezus stanął wśród wielu potencjalnych pasterzy.
Postanowił zmierzyć się z tą wielką konkurencją pasterzy, jaka istnieje w świecie...
Niestety, często przegrywał i nadal przegrywa, bo wielu Go nie wybierało i nie wybiera...

On przegrywa, czy jednak oni przegrywają?...
Czy przegrywa Ten, którego nie wybrano, czy ci, którzy nie wybrali?...

Z pewnością jednak wygrają ci, którzy Go wybiorą.
Bo warto Go wybrać na swojego Pasterza, gdyż tylko On gwarantuje "życie w obfitości", a to o wiele więcej niż życie łatwe i przyjemne...

Proś, by Jezus pomógł ci się wyzwalać z tego wszystkiego, w czym szukasz wykrętów i w czym kombinujesz...

Proś o łaskę pozwolenia Bogu, by burzył twoje schematy myślenia i działania...

Wybierz Go i uczyń swoim Pasterzem...

 

 

Flag Counter