13 KWIETNIA

ŚRODA, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Marcina I, papieża i męczennika

EWANGELIA - J 6, 35-40 (Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne)

Jezus powiedział do ludu: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy
w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

MEDYTACJA

Zastanów się i powiedz, czego pragniesz w życiu, a może już to odnalazłeś, czy być może ciągle jeszcze czegoś szukasz?...
Proś Ducha Świętego o otwartość serca na to, co Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć...

Każdy człowiek ma pragnienia.
Zaspokajanie ich przynosi radość, lecz po pewnym czasie okazuje się, że nie jest to radość trwała...

Jezus przypomina dzisiaj, że tylko On może zaspokoić pragnienia twojego serca.
Z miłości do ciebie umarł na Krzyżu i zmartwychwstał abyś mógł mieć życie wieczne...
Daje ci siebie w Eucharystii.
Możesz każdego dnia napełniać się Jego miłością, przyjmując Jego Ciało i Krew...

Może zmagasz się teraz z chorobą, trudnymi relacjami w pracy lub rodzinie...
Może wydaje ci się, że sam musisz sobie ze wszystkim radzić...
Stań dzisiaj przed Jezusem i powierz Mu wszystkie swoje troski...

Żyjesz po to, aby dostać się do nieba.
To jest priorytetowy cel, któremu potrzeba podporządkować wszystkie inne dążenia.
Jeśli niebo jest wpatrywaniem się w piękno Boga, radością z miłości niezmąconej grzechem, to warto przez krótki czas w doczesności nawet doznawać ucisków...

Dbanie o nieustanne życie w stanie łaski uświęcającej pielęgnuje gotowość na spotkanie z Bogiem po drugiej stronie życia...
Czy jesteś gotowy do działań, aby dostać się do nieba?...

Wolą Ojca jest, aby Jezus dał życie wieczne tym wszystkim, którzy przyznają się do Boga i nazywają Go Ojcem.
Dlatego tak ważne są twoje odpowiedzi na pytania:
- Od kogo pochodzę?...
- Czy Bóg jest moim Ojcem?...
- Czy przyznaję się do Boga?...

Gdzie upatrujesz swojego szczęścia: w karierze zawodowej, podróżach lub pięknym domu?...
Czy są one w stanie dać ci prawdziwe szczęście?...

Proś Jezusa o ufne przychodzenie do Niego ze wszystkimi twoimi sprawami...
On z pewnością da ci siłę i pokój serca...


Flag Counter