12 KWIETNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 6, 30-35 (Jam jest chleb życia)

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa:
«Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który
z nieba zstępuje i życie daje światu».
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!»
Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

MEDYTACJA

Wyobraź sobie, że jesteś wśród ludzi, którzy rozmawiają z Jezusem w Kafarnaum...
Wsłuchaj się w Jego słowa, które są skierowane do ciebie...

Żydzi domagali się od Jezusa znaku.
Rozmnożenie chleba nie wystarczyło.
Mieli inne oczekiwania i wyobrażenia.
Chcieli, aby Bóg urządził im doczesne życie jak najlepiej.
A On chciał dać coś więcej...

Tak jak chleb jest pokarmem koniecznym do przeżycia, tak Jezus jest dla ciebie pokarmem duchowym.
Staje się to jeszcze wyraźniejsze, gdy podczas Mszy świętej przystępujesz do Komunii.
Wtedy spożywasz Jego prawdziwe ciało...

Jezus zapewnia, że kto przychodzi do Niego, nie będzie łaknął, a kto w Niego uwierzy, będzie nasycony...

Świętość i wszechmoc Boga zostały zakryte w pokorze Eucharystii...
Taki jest właśnie styl Boga: dyskrecja i brak ingerencji w wolność człowieka...

Jakość twojego życia zależy od jakości i ilości pożywienia...
Ta zasada dotyczy nie tylko życia biologicznego, ale i duchowego.
Codziennie karmisz swoje życie duchowe tym, co słuchasz, na co patrzysz, z kim i o czym rozmawiasz...
Jeżeli wśród twoich codziennych zajęć nie będzie karmienia się Bogiem, czyli, tak naprawdę, Jego Miłością, wówczas życia Bożego, a zatem i wiecznego, nie będzie w tobie i przez cały czas będziesz czuł się niespełniony...

Przypomnij sobie kiedy i jaki własny interes chciałeś ubić z Bogiem...
Obraziłeś się na Niego, bo nie wysłuchał twojej modlitwy o dobra doczesne?...

Czy potrafisz dostrzec w hostii żywego Chrystusa?...

Czy jesteś gotów pójść za Jezusem i przylgnąć do Niego całym sercem?...

Czy przystępując do Eucharystii pragniesz, by Jezus wypełnił ciebie całkowicie i stał się całym twoim światem?...

Podziękuj Bogu za dar Eucharystii...

Proś, abyś mógł uczestniczyć w niej jak najczęściej...

Proś o żywą wiarę w Najświętszy Sakrament – bijące serce i zarazem życiodajne źródło Kościoła...

 


Flag Counter