9 KWIETNIA

SOBOTA, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 6, 16-21 (Jezus chodzi po wodzie)

Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wiatru.
Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze
i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: «To Ja jestem, nie bójcie się». Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali.

MEDYTACJA

Wyobraź sobie, że idziesz pod wiatr, który wieje na tyle mocno, że trudno ci oddychać...
Nie masz już sił, ale chcesz dalej iść przed siebie...

Spójrz na uczniów...
Wsiadają do łodzi, by udać się na noc do domu.
Wiedzą, co mają zrobić i gdzie dotrzeć.
Płyną, choć wody są wzburzone przez wiatr.
Na pewno nie jest łatwo...

W dzisiejszej Ewangelii nie jest powiedziane, dlaczego Jezus nie płynie z uczniami.
Można by podać różne przyczyny...
Jednak, jeżeli w niektóre plany życiowe nie zaprasza się Jezusa, wtedy może pojawić się strach przed Nim, gdy tylko się ukaże...

Jezus nie chce, by uczniowie się Go lękali.
On chce im pomóc.
Gdy tylko usłyszą zapewnienie, że to naprawdę On, będą chcieli zabrać Go do łodzi...

Mimo, że wierzysz w nieustanną opatrzność Boga, to jednak są chwile, gdy czujesz się samotny...
Takie doświadczenie miał również Jezus na krzyżu...

Pamiętaj, że Bóg nigdy cię nie skrzywdzi...
To PRAWDA...
Twoje odczucia mogą byc mylące, a PRAWDA jest zawsze ponad uczuciami...

Po rozmnożeniu chleba, Jezus ukrywał się na górze i modlił się do Ojca.
Nie poszedł za uczniami i nie chciał, aby podziwiały Go tłumy...
Ale Jego samotność była pozorna...
On nie był sam...
On miał Boga...
Zwrócił się do Tego, który był dla Niego najważniejszy...
Więź Jezusa z Bogiem była tutaj najważniejsza...

Czy potrafisz wybrać twoją więź z Bogiem wśród tylu codziennych spraw i mnóstwa rozproszeń?...
Jeżeli dzięki Bożej łasce będziesz w stanie dokonać takiego wyboru, wówczas, jak Jezus, będziesz mógł czynić wolę Stwórcy i szczerze miłować tych, których kochasz...
Oby tak było...

Jezus chodził po wodzie nie po to, by zrobić na uczniach wrażenie.
Wydarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii to zapowiedź zmartwychwstania, czyli zapowiedź zwycięstwa Chrystusa nad złem, które najpełniej wyraziło się zmartwychwstaniem.
Jezioro było bowiem dla Żydów symbolem zła, a więc niebezpieczeństwa, które zagraża człowiekowi...

Zło przeraża, boli i prowadzi do zmęczenia, gdy z nim walczysz...
Dlatego Jezus przychodzi do ciebie i prosi, abyś do Niego przylgnął...
Gdy Jezus staje się dla ciebie bliski, to zło staje się łatwiejsze do pokonania.
A nawet, gdy jesteś razem z Jezusem, to jesteś wręcz skazany na sukces w walce ze złem...

W trudnościach patrz, gdzie czeka na ciebie Jezus...

Czasami trzeba przyznać się do braku sił i oddać się pod opiekę Bogu...

Proś Jezusa, by udzielał ci łaski otwartości na Jego wołanie i Jego pomoc.
Daj Mu się prowadzić...


Flag Counter