8 KWIETNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 6, 1-15 (Rozmnożenie chleba)

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?» A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić.
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».
Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»
Jezus zatem rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

MEDYTACJA

Idziesz za Jezusem?...
Dlaczego?...
Czy coś ci przeszkadza, gdy idziesz za Nim?...

Tłum podążał za Jezusem, bo słyszał lub widział cuda, jakie On zdziałał.
Chcieli zobaczyć kolejny, a może jakiegoś doświadczyć we własnym życiu...

Obecnie ludzie również podążają za różnymi nowinkami i szukają w Kościele czegoś niebanalnego.
Ale w tym wszystkim brakuje refleksji...

Jeżeli ktoś szedł za Jezusem, by doświadczyć kolejnego cudu, nie wrócił zawiedziony.
Jezus jest hojny w udzielaniu łask.
Wie, jaka będzie reakcja ludzi, którzy będą chcieli Go obwołać królem, czego On sam nie chce, ale mimo wszystko czyni cuda w ich życiu...

Łaska, jaką otrzymujesz od Boga, może być przez ciebie źle wykorzystana, ale Jezus nie waha się jej udzielić...
Zobacz, jak wiele otrzymujesz od Boga...

Nikt nie chce żyć w nędzy i głodzie, dlatego każdy chciałby mieć króla, który zapewni pokarm.
Dlatego reakcja ludzi jest uzasadniona...

Jezus uzdrawia, by zwrócić uwagę na swoje słowa.
Mówi o miłości i jednocześnie daje jej przykład...

Codziennym wyzwaniem jest zdawanie egzamin z ufności Bogu.
Aby zdać ten egzamin należy nieustannie uświadamiać sobie, że nie ma takiej chwili, w której jesteś pozostawiony sam sobie...
Bóg nieustannie czuwa nad tobą.
Ta prawda to fundament zaufania miłosierdziu Bożemu, zwłaszcza w trudnych sytuacjach.
Warto zatem w ciągu dnia wypowiadać swój akt ufności: Jezu, ufam Tobie...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu słowa Gamaliela, którymi przekonuje członków sanhedrynu
o wypuszczeniu Apostołów, odwołują się do wypowiedzi Jezusa: "po owocach poznacie"...

Wszechmoc Boga ujawnia się także w cierpliwości wobec ludzkiego serca.
To jest owoc, po którym poznajemy Boże działania: CIERPLIWOŚĆ.
Jezus w taki sposób postępował ze swoimi uczniami i w taki sposób postępuje z nami.
Znakiem tej cierpliwości Jezusa jest także Eucharystia, którą nam zostawił...

Jezus był przejęty losem ludzi.
Nakarmił tłumy w cudowny sposób.
Zrobił to bezinteresownie.
Efekt jednak był taki, że ludzie chcieli obwołać Go królem.
Czy nie powinien był na to pozwolić?...

Relatywnie łatwo jest być bezinteresownym.
Sztuką jest jednak świadome rezygnowanie z nagrody za czynione bezinteresownie dobro...

Spróbuj nauczyć się od Jezusa hojności i współczucia...

Otwieraj się na naukę, jaką Jezus chce ci przekazać przy okazji czynienia kolejnego cudu...

Proś o Ducha Świętego, by otwierał cię na naukę Jezusa i pokazywał, jak wprowadzać ją w życie...

 


Flag Counter