31 MARCA

CZWARTEK w Oktawie Wielkanocy

EWANGELIA - Łk 24, 35-48 (Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma)

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam».
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze
z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków
i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie;
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus obdarza pokojem swoich uczniów...

Podczas modlitwy poproś o doświadczenie pokoju, który Jezus ustanowił między człowiekiem
i Bogiem...

Rozproszeni uczniowie utworzyli wspólnotę.
Łączyło ich doświadczenie Jezusa Zmartwychwstałego.
Opowiadali, jak spotkali i rozpoznali Zmartwychwstałego w drodze do Emaus...

W momencie ofiarowania Jezusa w świątyni starzec Symeon powiedział: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, (...) aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”...

Wobec krzyża ujawniły się skryte postawy serc ludzkich...
Każdy z będących w Jerozolimie, świadomie lub nieświadomie, określił swoje aktualne miejsce wobec Mesjasza: Piłat, sanhedryn, uciekający z Ogrójca uczniowie oraz Matka Jezusa, Maria Magdalena
i Jan...
Zmartwychwstały Jezus nie przyszedł, aby zarzucić uczniom małoduszność i ich oskarżać.
On doskonale zna słabości człowieka, dlatego przyszedł, aby przynieść pokój.
Doświadczenie miłości stało się źródłem przemiany serca i źródłem siły w walce z grzechem...

Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa przekracza ludzkie wyobrażania i umiejętność racjonalnego przyjęcia tego, co się wydarzyło.
Kiedy będziesz chciał oprzeć się tylko na swoich domysłach i ludzkich poszukiwaniach, możesz się pogubić.
Jedynie Bóg oświeca umysł człowieka.
Przyjęcie Bożego Światła to jednak uznanie przed sobą samym, że potrzebuję pomocy...
Czy potrzebujesz pomocy?...

Jezus stanął pośród nich”...
Dlaczego dopiero teraz, po tak długim czasie?...
Na co kazał im czekać?...
Czy aż tak długo musieli dojrzewać do wiary w Jego zmartwychwstanie?...
To TAJEMNICA...
Ale dziś powtarzająca się na nowo, bo wiara w zmartwychwstanie udzielana jest nam powoli, bardzo powoli...

Dlaczego zmarli budzą w nas lęk?...
Przecież Apostołowie zobaczyli Jezusa, nie kogoś obcego, a mimo to byli "zatrwożeni i wylękli".
Jest to dziwne, tym bardziej, że już inni też Go widzieli i opowiedzieli o tym Apostołom...
Skąd więc ten lęk?...
Może jest to lęk przed śmiercią?...
A może z powodu opowiadań o duchach, którymi lubimy straszyć się nawzajem?...
Tymczasem zmartwychwstanie Jezusa jest faktem i ma ono nas wyzwolić z wszelkiego lęku,
a zwłaszcza z lęku przed śmiercią...

Przestańmy straszyć się śmiercią i duchami...
Zamiast tego rozmawiajmy o śmierci, a właściwie o tym, że jest pokonana i że już nam nie zagraża, chociaż jest...

Posłuchaj, w jaki sposób uczniowie dzielą się swoim doświadczeniem...
Dołącz do ich rozmowy i opowiedz im, w jaki sposób objawił się Jezus tobie w te dni po Wielkanocy...

Patrząc na krzyż Jezusa, spróbuj odpowiedzieć sobie, czyja postawa jest ci najbliższa w sytuacjach trudnych: Piłata, sanhedryna, uciekających z Ogrójca uczniów, Matki Jezusa, Marii Magdaleny, czy Jana?...

Teraz w swoim sercu słuchaj wypowiadanych przez Jezusa słów: „pokój tobie”...

Proś Jezusa, byś zawsze potrafił czuć Jego pokój, którym nieustannie cię obdarza...


Flag Counter