4 MARCA

PIĄTEK, Święto św. Kazimierza, królewicza

EWANGELIA - J 15, 9-17 (Największy dowód miłości)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

MEDYTACJA

Zauważ, że przykazanie miłości objawione przez Boga w Starym Przymierzu rozbrzmiewa z nową mocą w Jezusie Chrystusie...

Jezus kocha cię miłością Ojca i do takiej relacji miłości cię zaprasza.
On chce, byś czując się kochanym, dzielił się tą miłością z innymi.
Byś kochał jak On – oddając swoje życie...

Popatrz teraz na krzyż...
Rozumiesz Go?...

Oddać życie to zapomnieć o sobie...
To oddawanie swego czasu, gdy ktoś potrzebuje pomocy, a ty masz akurat przerwę na kawę...
To trwanie przy sparaliżowanej żonie, wspieranie męża, który wychodzi z nałogu, to rozmowa
z dzieckiem, kiedy cię potrzebuje, choć gra teraz twoja ulubiona drużyna…

Mówisz: nie mam siły, aby tak kochać...
Dodajesz: nie potrafię tak kochać...

Jezus nazywa cię Swoim przyjacielem...
Wiesz przecież, że jest zawsze z tobą i pomaga.
Dał ci przykazania, a każde z nich chroni określone dobra w twoim życiu...
Działa z mocą w sakramentach...

Spójrz na obraz Bożego Miłosierdzia.
Z przebitego serca Jezusa wychodzą dwa promienie.
Woda - to spowiedź, krew - to Komunia święta.
To są źródła twojej siły.
Modlitwa i adoracja…

Dążenie do świętości to program życia dla każdego chrześcijanina.
W nim przede wszystkim należy dostrzec zaproszenie przez Boga w Chrystusie i dalej - konkretną odpowiedź ze strony człowieka.
Ta odpowiedź powinna okazać rzeczywistą chęć dążenia w stronę Boga, a tym samym wyznaczyć wierność codziennym obowiązkom swojego stanu i życiowego powołania...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Księgi Syracydesa (Syr 51, 13-20) jest mowa o młodym człowieku, który poszukuje mądrości.
Syracydes wyznaje, że znalazł ją w modlitwie, czyli głębokiej więzi z Bogiem...

Wyznanie Syracydesa brzmi paradoksalnie: młody mędrzec i mądrość modlitwy...
Nie jesteśmy przecież skłonni przyznawać młodym ludziom zbyt wielkiej mądrości i czasami na ich wybory życiowe patrzymy sceptycznie.
Tymczasem w każdym człowieku tli się pragnienie mądrości, takiej życiowej, bo każdy chce przez ten świat przejść owocnie i dobrze...
Gdzie jednak szukać takiej mądrości?...

Patron dnia, Św. Kazimierz, znalazł tę mądrość w modlitwie...
Warto skorzystać z tego faktu, bo jedynie w relacji z Bogiem, możesz zobaczyć, jak twoje życie powinno wyglądać i modlitwa da ci siłę, aby pójść za Bogiem i odrzucić zło...

Jezus w dzisiejszej Ewangelii nazywa Apostołów przyjaciółmi...
Ty również masz być przyjacielem Jezusa.
A przyjaźń ta będzie prawdziwa i mocna, gdy podczas modlitwy każdego dnia będziesż słuchać Jego głosu...
I na tym właśnie polega mądrość modlitwy...

Jezus nazywa nas przyjaciółmi, a nie sługami i dzieli się z nami tym, co usłyszał od Ojca.
Z tego powodu wybrał nas i przeznaczył na to, abyśmy przynosili trwały owoc...

Co ty na to?...
Odpowiesz przyjaźnią na przyjaźń Jezusa?...
Czy dasz się wybrać przez Niego?...
Odpowiedz na te pytania zanim znowu przez grzech odrzucisz Jego przyjaźń...
I pamiętaj - przyjaźń z Bogiem nie ma cię skrępować.
Ona ma nadać tobie nową jakość, którą jest świętość, czyli podobieństwo do Boga...

Spójrz ponownie na krzyż...
Czy rozumiesz Go?...Flag Counter