26 LUTEGO

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 21, 33-43. 45-46 (Przypowieść o dzierżawcach winnicy)

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego syna”.
Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go,
a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?»
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».
Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».
Arcykapłani i faryzeusze słuchając Jego przypowieści poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go ująć, lecz bali się tłumów, ponieważ Go miały za proroka.

MEDYTACJA

Jezus w dzisiejszej Ewangelii objawia miłosierdzie Ojca w przypowieści o zbuntowanych dzierżawcach...

Zastanawiające jest postępowanie gospodarza winnicy, który obdarzył zaufaniem ludzi, a gdy oczekiwał od nich plonu, spotkał się nie tylko z oporem, odrzuceniem i pobiciem, ale także z zabójstwem posłańców, a nawet syna...

Jak właściciel winnicy, tak Bóg postępuje wobec ciebie, dzierżawcy Jego dóbr...
Nie wymierza natychmiast kary za grzechy, ale cierpliwie czeka na twoje nawrócenie.
Wysyła posłańców i daje czas.
Jego miłosierdzie jest cierpliwe i nie unosi się gniewem…

Spójrz na dzierżawców...
Nie liczyli się z właścicielem...
Nie tylko nie dostrzegali jego dobroci, ale nawet usiłowali przywłaszczyć sobie jego majątek...
Dopuścili się zbrodni, ponieważ skoncentrowali się na zysku.
Nie interesowało ich nic innego...

Zwróć uwagę na dzisiejsze Pierwsze Czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28).
Jest tam mowa o tym, jak bardzo bracia Józefa go nienawidzili.
Ale nawet wśród nich był jeden sprawiedliwy.
Był nim Juda, który pragnął ocalić niewinnego Józefa...
Zatem, nawet tam, gdzie wydaje się królować zło, można odszukać ziarna dobra i miłości...
I właśnie na tym polega miłosierdzie, by wśród krzykliwego zła widzieć w ludziach, mimo wszystko, dobro i pomagać im je ocalić, aby mogło ono się rozwijać...

Dobro trzeba też ocalać w sobie i nie dać mu zagłuszyć się przez ciernie...
Czy masz w sobie dość odwagi, aby podjąć i kontynuować taką pracę?...

Odrzucenie Chrystusa stało się początkiem naszego zbawienia...
Królestwo Boże zaczęło się w momencie Wcielenia Syna Bożego...
Każdy jest zaproszony, by aktywnie uczestniczyć w Jego rozwoju...
Czy korzystasz z tego zaproszenia?...

Czy dostrzegasz to jak Bóg sprawia, że twój grzech zamiast niszczyć cię definitywnie, jest początkiem odrodzenia pod warunkiem, że chcesz być zbawiony przez Chrystusa, a więc chcesz, aby On twoje zło przemienił w dobro?...

Ostatnie słowo nie musi należeć do zła...
Chyba, że się na to zgodzisz...
Ostatnie słowo może należeć do Boga...
Możesz Go jednak odrzucić i nie pozwolić, aby On cię zbawił...
Wybór należy do ciebie...

Jak reagujesz, gdy spotykasz się z oporem, odrzuceniem lub ze złem?...

Jakie jest twoje miłosierdzie?...

Czy dostrzegasz w codzienności swego życia Boże dary, które otrzymałeś z Jego miłosierdzia?...
Czy czujesz się ich właścicielem, czy dzierżawcą?...

Niechaj łaska Boża pomoże ci chronić dobro i służyć Stwórcy...

Proś Jezusa, aby pozwolił ci odkryć Jego miłosierdzie w słowie i twoim życiu...

Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie niemoce (...), On twoje dni nasyca dobrami” (Ps 103)...


Flag Counter