25 LUTEGO

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 16, 19-31 (Przypowieść o Łazarzu i bogaczu)

Jezus powiedział do faryzeuszów:
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił.
U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.
Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz, i został pogrzebany.
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.
Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”.
Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.
Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o uczynkach miłosierdzia...
Proś Ducha Świętego, byś potrafił odnieść te słowa do swojego życia...

Musisz mieć potrzebę zauważania ubogich...
Masz?...
Zastanów się, jakie myśli i uczucia budzą się w tobie na widok osoby proszącej o pieniądze lub jedzenie?
Czy wtedy spontanicznie pomagasz?...

Uczynki miłosierdzia to istota chrześcijaństwa.
Są one odzwierciedleniem miłości, jaką każdego dnia obdarza cię Bóg.
Jeżeli chcesz się do Niego upodobnić, musisz dostrzegać potrzeby innych ludzi i starać się im pomóc.
Bo ty również jesteś wezwany do miłosierdzia...
Uczynków miłosierdzia powinno być w twoim życiu jak najwięcej...

Co stało się z twoimi autorytetami?...
Gdzie jest twój szacunek do tradycji i doświadczenia starszych?...

Autorytety zostały podważone, ośmieszone lub zdyskredytowały się...
Potrzeba ci fundamentu, na którym będziesz budować swoje życie i swoją wiarę.
Ten fundament to podstawy wiary, które naucza Kościół.
Jest jednak jeden istotny warunek: musisz znać naukę Kościoła, aby odróżnić, czy to, co słyszysz, jest niezmienną doktryną Kościoła, czy subiektywną interpretacją danego człowieka...

Serce w Biblii oznacza istotę człowieka...
W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Księgi proroka Jeremiasza (Jr 17, 5-10) prorok stwierdza jednoznacznie, że trudno jest to serce zrozumieć...

To prawda...
Niełatwo pojąć samego siebie, bo nawet własne decyzje wydają się zaskakujące...

Przykład bogacza i Łazarza w dzisiejszej Ewangelii wskazuje na to, co dzieje się z człowiekiem, który żyje bezmyślnie, bo nie słucha swojego serca...

Żebrak nie dokonał niezwykłych czynów, ale żył w zgodzie z własnym sumieniem i oddawał cześć Bogu.
Bogacz miał ogromne możliwości, ale wszystkie zmarnował, bo skoncentrował się na tym, co nie prowadziło go dalej, poza to, co było tu i teraz...

Poznać swoje serce i zobaczyć kim się jest...
To niezwykle ważne...

Wyrzeknij się egoizmu i przyjmij postawę miłości, jako swój sposób istnienia...
Staraj się kochać czystą, Bożą Miłością, bo miłość powinna być twoim sposobem bycia...
Wzrastaj w miłości, a będziesz miał siły i odwagę, aby każdego dnia iść tą drogą...

Proś Jezusa, by udzielał ci łaski Jego Ducha, abyś zawsze widział Go w ubogich i potrzebujących...Flag Counter