23 LUTEGO

WTOREK, Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika

EWANGELIA - Mt 23, 1-12 (Strzeżcie się pychy i obłudy)

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
«Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie
i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła
w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo tylko jeden jest wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

MEDYTACJA

Bóg jest obecny w miejscu, w którym się teraz znajdujesz i chce mówić właśnie do ciebie...
Poproś Ducha Świętego, by otworzył twoje serce na dzisiejszy fragment Ewangelii...

Dzisiaj Jezus zwraca szczególną uwagę, by w postępowaniu kierować się Prawem Bożym i własnym sumieniem.
Twoje podejście do wiary nie może być powierzchowne.
Nie może się ono ograniczać jedynie do zewnętrznego wypełniania praktyk...

Zastanów się, z jakiego powodu przyznajesz się do wiary?...
Czy nie szukasz korzyści?...
Czy nie domagasz się z tego powodu uznania, szacunku i przywilejów, a tym samym, czy nie uważasz się za lepszego od tych, którzy nie wierzą?...

Na współczesnym świecie jest dużo nauczycieli, ale brakuje świadków...

Jesteś wyczulony na ludzką hipokryzję.
Dystansujesz się wobec tych, którzy co innego mówią, a co innego czynią.
Dlatego w swoim codziennym rachunku sumienia musisz ciągle pytać o swoją postawę...

Nawrócenie i pokuta powinny być w znacznej mierze osobiste...
Nie możesz ulec subtelnej pokusie ograniczenia się do pouczania innych o drodze cnoty i wydawaniu jedynie osądów o postępowaniu innych, podczas gdy twoje życie dalekie pozostaje od Ewangelii...
Bóg obiecuje, że każdy grzech może być odpuszczony, jeżeli tylko będziesz chciał i nawrócisz się...

Jezus przypomina, że masz kochać innych ludzi, to znaczy masz im służyć tak, jak najlepiej potrafisz...

Wszystko, nawet życie duchowe, można zamienić w interes i czerpać z tego korzyści...
To jest bardzo realne niebezpieczeństwo, które, niestety, często staje się faktem.
Dlatego nie wystarczy być religijnym i uduchowionym.
Istotne jest to, w jaki sposób przeżywasz swoją wiarę i duchowość.
Wiara i duchowość mają sens w życiu człowieka o tyle, o ile ukierunkowane są na bezinteresowność...

Gdy w twoim życiu duchowym jest coś nie tak, to zawsze najpierw zapytaj o swoją bezinteresowność
i zastanów się, czy czasami nie szukasz w tym wszystkim wyłącznie siebie...

Proś Boga, by uwolnił cię od wszystkiego, co niszczy twoją relację z Nim...Flag Counter