22 LUTEGO

PONIEDZIAŁEK, Święto katedry św. Piotra Apostoła

EWANGELIA - Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

MEDYTACJA

Modlitwa to czas spotkania z Jezusem, który chce spotkać się z tobą, jak przyjaciel z przyjacielem...
Chce mówić do ciebie i słuchać tego, o czym ty chcesz Mu powiedzieć...

Jezus chce, aby Jego uczniowie, którzy są blisko Niego, znali Go naprawdę.
On pragnie bliskiej relacji także z tobą, dlatego dziś pyta cię: Za kogo mnie uważasz?...

Jezus powiedział Szymonowi: „Jesteś szczęśliwy, ponieważ to Ojciec objawił ci, Kim jestem”...

Poznając, kim jest Jezus, poznajesz również prawdę o sobie.
Jeżeli Jezus jest obliczem miłosierdzia Ojca, to znaczy, że ty jesteś Jego ukochanym dzieckiem...

Do każdego człowieka Jezus kieruje to samo pytanie, które postawił swoim apostołom.
Tak, jak wtedy, dzisiaj pojawiają się różne odpowiedzi.
Opinie obcych jednak nie interesują Jezusa.
On chce usłyszeć odpowiedź od swoich przyjaciół...

Św. Piotr, to filar Kościoła i reprezentuje to, co jest najwazniejsze w Kościele, czyli autorytet (władzę)
i nauczanie.
Te dwa charyzmaty dopełniają się, podobnie jak uzupełniali się dwaj wielcy Apostołowie w pracy ewangelizacyjnej, czyli Św. Piotr i Św. Paweł...

Święty Piotr nazywał siebie „świadkiem Chrystusowych cierpień oraz uczestnikiem tej chwały, która ma się objawić”...
Istotnie, obydwie tajemnice były w życiu św. Piotra obecne...
Był świadkiem tajemnicy Przemienienia Jezusa na Górze Tabor...
Podczas Ostatniej Wieczerzy z niezwykłym i naiwnym zapałem zapewniał, że Go kocha, a potem się zaparł, ale i tak został wybrany...

Nawet, gdy jesteś słaby i masz w sobie dużo niepewności, to z Chrystusem możesz pokonać swą słabość
i stać się skałą, jak Piotr...

Piotr dowiedział się kim jest po tym, jak w Jezusie rozpoznał Mesjasza, Syna Bożego.
Poznanie Jezusa prowadzi bowiem do poznania siebie...
Kto nie pozna Boga, będzie miał trudności z własną tożsamością, a to prowadzi do wielu życiowych błędów...

Bóg każdemu chce objawić swego Syna.
Musisz Mu jednak dać szansę...

Co odpowiedziałbyś Jezusowi na pytanie: za kogo mnie uważasz?...

Czy i jak często zadajesz sobie pytanie: kim dla mnie jest Jezus Chrystus?...
Czy twoje codzienne życiowe wybory pokrywają się z twoją odpowiedzią?...

Proś Miłosiernego Ojca, aby pomógł ci odkryć, kim jest Jezus i kim ty jesteś dla Niego...

Podziękuj Bogu za Jego miłosierdzie...

Módl się do Św. Piotra, aby dla ciebie wyprosił u Boga łaskę stałego nawrócenia...


Flag Counter