19 LUTEGO

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 5, 20-26 (Przed złożeniem ofiary trzeba pojednać się z braćmi)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź
i ofiaruj dar swój.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz».

MEDYTACJA

Jeżeli dzisiaj czytasz Ewangelię to znaczy, że na swojej drodze życia szukasz głębi...
To dobrze...
Bo chrześcijaństwo jest dla ludzi autentycznych, dalekich od obłudy i powierzchowności...

Jezus demaskuje przeciętność i obłudę faryzeuszy oraz stawia swoim uczniom wymagania.
On nie chce religijności zewnętrznej, rutynowej, powierzchownej, ograniczającej się do stwierdzenia: „Jestem w porządku, przecież nikogo nie zabiłem”.
Jezus jest pełen miłosierdzia, ale nie jest pobłażliwy.
On chce prawdziwego dobra swoich uczniów i dlatego stawia im wymagania...

Radykalizm Jezusowej nauki tkwi w miłości.
Jesteś Jego uczniem, kiedy próbujesz kochać...
Ale jak to zrobić, czyli jak kochać?...
Nie martw się, Jezus cię zna, On wie, że jesteś w drodze.
Wie, że na drodze życia będziesz popełniał błędy.
Jezus wymaga od ciebie, abyś jako Jego uczeń z otwartością pierwszy wyciągał dłoń do pojednania, abyś potrafił powiedzieć: przepraszam, przebaczam, dziękuję...
To jest religijność, której oczekuje od ciebie Jezus...

Najgorsza jest obłuda...
Jeżeli czujesz się grzesznikiem, który mimo upadków stara się o większą miłość, wiedz, że jesteś bliżej Jezusa niż sprawiedliwi, którzy nie potrzebują nawrócenia...

Przebaczenie jest początkiem uzdrowienia duchowych relacji z Bogiem oraz z drugim człowiekiem.
Zatem, człowiek, który przebacza – uzdrawia.
Otwórz się więc na uzdrawiającą moc przebaczenia i miej odwagę przebaczania...

Nawrócenie w języku biblijnym oznacza przede wszystkim zmianę myślenia, przemianę twojego podejścia do życia i tego, jak na nie patrzysz oraz w jaki sposób podejmujesz decyzje.
Zakłada to zatem również przemianę twojego umysłu, która sięga w głąb twojej istoty...
O tym mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii.
Twoja sprawiedliwość ma być większa niż sprawiedliwość faryzejska, to znaczy ma sięgać do fundamentów twojego myślenia i działania...

Nie rozważaj więc pełni lęku czy masz postąpić tak czy inaczej, ale stawiaj sobie bardziej fundamentalne
pytanie: na ile dany czyn lub wybór przybliży mnie do Boga i na ile przez moje działanie oddam chwałę Bogu i okażę miłość bliźnim...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Księgi proroka Ezechiela (Ez 18, 21-28) Bóg poprzez słowa Ezechiela zapewnia, że nawrócenie zawsze jest możliwe i Bóg go pragnie, ponieważ chce, abyś żył
w pełni oraz w pełni kochał Boga, innych ludzi i samego siebie...

Są ludzie, którzy tylko z lęku przed karą Bożą nie czynią zła.
I wielu z nich zakłada, że wejdą do Nieba.
Tymczasem nie rozmiary złych czynów są w tej sprawie decydujące, ale to, jakim jesteś człowiekiem.
Jeżeli nie czynisz zła tylko po to, by załatwić sobie Niebo, to nadal jesteś złym człowiekiem.
Chodzi o to, abyś był naprawdę dobry i aby dobro było twoim oczywistym sposobem istnienia.
Nie rozważaj zatem, czy popełniasz grzech lekki, czy może już ciężki, ale unikaj grzechu w każdej postaci...
Wtedy będziesz naprawdę dobrym człowiekiem...

Przypomnij sobie osoby w twoim życiu, które stawiały ci wymagania...
Czy zawdzięczasz im swój rozwój i większą dojrzałość?...

Trzymaj się Jezusa, ucz się żyć od Niego, a staniesz się naprawdę dobry...

Proś Jezusa, by pomagał ci być Jego autentycznym uczniem...Flag Counter