18 LUTEGO

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 7, 7-12 (Kto prosi, otrzymuje)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy».

MEDYTACJA

Wyobraź sobie, że siedzisz przy Jezusie, który naucza...
Jesteś w grupie Jego uczniów...
Wsłuchaj się w słowa, które dzisiaj do ciebie mówi, jako do swojego ucznia...

Przypomnij sobie chwile, w których doświadczyłeś dobroci ludzi, kiedy prosiłeś o coś i ku twojej radości otrzymałeś to....
Pomyśl, że jeżeli człowiek potrafi być tak dobry, to o ile bardziej Bóg jest dobry...

Jezus mówi do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane”...
Choć zna serce i potrzeby każdego z nich, mówi do nich: „Proście”...

Jezus zna także twoje najskrytsze pragnienia i mówi do ciebie: Proś...
Proś Mnie o to, czego ci potrzeba, a otrzymasz...

Łaski z Jego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, którym jest ufność.
Im bardziej zaufasz, tym więcej otrzymasz...

Czy wydawało ci się, że Bóg nie wysłuchuje twoich modlitw?...
Zauważ, że Jezus, nie zostawia wątpliwości: "szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie a otworzą wam"...
On nie mówi - może znajdziecie, może wam otworzą...
Bóg nie jest zatem głuchy na twoje wołania, tylko ty wykazujesz się brakiem wytrwałości w modlitwie...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Księgi Estery [Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14] jest mowa o królowej Esterze, która w niebezpieczeństwie śmierci szukała odwagi w modlitwie.
Estera była wobec Boga szczera, konkretna i bezpośrednia.
Nie wahała się wyznać swej słabości oraz wiary w moc Boga…
Bo przecież, tak naprawdę, to, co jest twoją słabością, jest również miejscem spotkania z Bogiem, gdyż
z Nim spotykasz się właśnie tam, gdzie jesteś najsłabszy...

Jezus w dzisiejszej Ewangelii uzupełnia historię o dzielnej królowej Esterze.
Porównuje modlitwę do pukania w drzwi…

Gdy pukasz w drzwi, to jeszcze nie rozpocząłeś wizyty, spotkania lub rozmowy z tymi, do których przyszedłeś...
Zatem, gdy się modlisz, to jedynie pukasz i czekasz, aby Bóg otworzył ci drzwi i zaprosił do siebie...

Bóg nigdy nie zsyła na człowieka zła.
Gdyby Bóg zsyłał na człowieka cierpienie, to oznaczałoby, że chce, aby człowiek zadawał cierpienie Jemu...

Nie zawsze Bóg może dać ci to, o co prosisz, bo nie zawsze to, co tobie wydaje się dobre, rzeczywiście takim jest...
Bóg jednak słucha twoich próśb i spełnia je zawsze, gdy tylko może, czyli wtedy, gdy to jest dobre dla ciebie...

Modlitwa prośby to wyrażenie wielkiej miłości do Boga oraz zaufania do Niego...

Czy ufasz Bogu?...
Czy wierzysz, że On chce dać ci wiele, o ile tylko Go o to poprosisz?...

O co chcesz prosić Boga?...
Wypowiedz Mu swoje prośby z ufnością...

Módl się tak, jak modliła się królowa Estera...

Bądź wytrwały w modlitwie tak, jak Św. Monika, matka Św. Augustyna...

Módl się:
Jezu ufam Tobie – Ty się tym zajmij...
Jezu ufam Tobie – Ty się tym zajmij...
Jezu ufam Tobie – Ty się tym zajmij...


Flag Counter