17 LUTEGO

ŚRODA, Dzień powszedni
albo wspomnienie Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

EWANGELIA - Łk 11, 29-32 (Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie)

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić:
«To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii są niezwykle istotne dla ciebie pytania...
Przyjrzyj się swojej wierze...
To właśnie dzięki niej będziesz mógł głębiej przeżyć tajemnicę Paschy...

Jezus jednoznacznie i stanowczo zwraca się do zgromadzonego tłumu.
Wyjawia tajemnicę ich niewiary i ślepoty na tak liczne znaki, których już wśród nich dokonał.
Byli świadkami uzdrowień...
Widzieli, jak wyrzucał złe duchy...
Jedli do syta chleba na pustkowiu...

Jezus dokonywał wielu cudów, aby współcześni Mu mogli doświadczyć Bożego miłosierdzia i zaufali Bogu.
Jednak tylko nieliczni poszli tą drogą.
Większość zatrzymała się na tym, co zewnętrzne i szukali jedynie zaspokojenia swojej ciekawości oraz wciąż rosnących pragnień.
Dlatego Jezus chciał pozostawić im ostateczny znak – znak Jonasza, czyli znak śmierci
i zmartwychwstania...

Jeżeli ciągle poszukujesz dowodów na potwierdzenie swoich wątpliwości to masz do czynienia z wiedzą a nie wiarą.
Taką postawę przyjęli faryzeusze.
Oni czekali na znaki, których się spodziewali i odrzucili Jana Chrzciciela oraz Jezusa...

Tak, Bóg czasami daje znaki, ale czy to przyczynia się do wzrostu twojej wiary?...

Zwróć uwagę na dzisiejsze Pierwsze Czytanie z Księgi proroka Jonasza (Jon 3, 1-10) oraz na całą Księgę, która dla części Żydów była księgą bardzo gorszącą, ponieważ opowiada o miłosierdziu, które Bóg okazał okrutnym Asyryjczykom, gdzie Niniwa była stolicą ich państwa.
Asyryjczycy wielokrotnie najeżdżali państwo północne a ostatecznie zburzyli Samarię i uprowadzili do niewoli aż dziesięć pokoleń Izraela...
Dla wrogów Narodu Wybranego nie powinno być więc miłosierdzia...
A jednak Bóg posłał Jonasza, aby ostrzegł Niniwitów o grożącej im zagładzie.
Nie było obietnicy ratunku, ale była zapowiedź zagłady...
Jak zachowali się miszkańcy Niniwy?
Rozpoczęli pokutę, która skruszyła serce Boga i miasto nie uległo zagładzie...

Uratować Niniwę, czyli to, czego pozornie ocalić się nie da, co musi być zniszczone, bo już zbyt wiele zła przez to się stało…

Masz 40 dni Wielkiego Postu, aby ocalić twoją Niniwę...
Czy podejmiesz trud pokuty?...

Znak Jonasza to Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa, czyli największe wyznanie miłości Boga do człowieka...
Ty jednak oczekujesz od Boga innego znaku, który miałby cię pobudzić do większej wiary w Niego.
Tymczasem Bóg nie po to przyszedł na świat, aby cię kupić spektakularnymi czynami, które łamią prawa natury.
On przyszedł wyznać swoją Miłość do ciebie i ma nadzieję, że ty w tę Miłość uwierzysz, co jest niezbędne dla twojej wewnętrznej przemiany, czyli dla uzdrowienia z nienawiści i egoizmu...
Bo Miłość Boga, wyznana na Krzyżu, to coś więcej niż cud...

Dzisiaj Jezus pyta o twoją wiarę i twoje zaufanie...

Czy potrafiłbyś opowiedzieć o znakach, jakich dokonał On w twoim życiu?...
Czy jesteś na Jego znaki wrażliwy?...

Czy twoja wiara opiera się na głębokim doświadczeniu Boga, czy na zewnętrznych znakach, które są ważne, ale nie najistotniejsze?...

Zauważ, że twoje życie pełne jest Bożego miłosierdzia, małych i większych znaków, które Jezus czyni, abyś zaufał Mu i wiernie za Nim szedł...

Proś Go o otwarte serce, które potrafi dostrzegać Jego działanie i z dnia na dzień uczy się prawdziwego zaufania...


Flag Counter