14 LUTEGO

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

EWANGELIA - Łk 4, 1-13 (Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony)

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem».
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».
Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli”, i „na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

MEDYTACJA

Jezus przebywał na pustyni czterdzieści dni...
Dla Żydów jest to znacząca symboliczna liczba, która nawiązuje do czterdziestu lat przebywania Izraelitów na pustyni...
Dla Jezusa był to swoisty okres przejściowy między ukrytym życiem w Nazarecie, a publiczną działalnością...

Pobyt Jezusa na pustyni miał miejsce bezpośrednio po chrzcie w Jordanie, gdzie został napełniony Duchem Świętym i pełen tego Ducha udał się na pustynię...
Pustynia w tradycji biblijnej jest szczególnym miejscem spotkania człowieka z Bogiem, ale jest także siedliskiem złych duchów, które były odpowiedzialne za kuszenie człowieka.
Dlatego właśnie w takim miejscu szatan kusił Jezusa i dotykał obszarów Jego człowieczeństwa...

Głód, który pojawił się u Jezusa po czterdziestu dniach, ujawnił fakt, że był On prawdziwym człowiekiem.
Ten głód stał się motywem pierwszej szatańskiej pokusy...

W drugiej pokusie szatan poinformował Chrystusa, że wszystko na świecie jest jemu poddane
i wszystko mu służy...
Ale świat nie należy do szatana, który jedynie jako uzurpator posiada serca i społeczności.
Pokusa ta związana jest natomiast z jedną z największych słabości ludzkich, którą jest żądza władzy
i panowania nad innymi...

Naród wybrany wielokrotnie podczas wędrówki przez pustynię wystawiał Boga na próby, by zakwestionować Jego miłość i opatrznościową opiekę oraz usiłować narzucić Stwórcy własną wolę.
Chcieli mieć Boga na swoich usługach, wymagając Jego cudownych interwencji na każde życzenie...

Jezus po trzeciej pokusie przypomniał szatanowi, że nie można wystawiać na próbę miłości Bożej i od tych prób uzależniać swojej wiary...

Wiara umacnia się w przeciwnościach...
Pokusa nie jest wyłącznie zachętą grzechu, ale także okazją do wyrażenia miłości do Boga.
Przeciwstawiając się ofercie grzechu, ugruntowujesz swą miłość do Boga.
Istotne jest to, by nie wchodzić w dialog z pokusą, nie dać się sprowokować i od początku stawić jej opór, bo zły duch bywa sprytny i inteligentny...

Kuszony na pustyni Jezus odniósł zwycięstwo, a szatan poniósł klęskę...
To ważna informacja dla ciebie, bo jeszcze przed podjęciem walki z pokusą, wiesz, że zwyciężysz dzięki łasce Chrystusa...

Ale do walki z pokusą należy się przygotować...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 26, 4-10) jest mowa o tym, jak ważne jest dziękczynienie.
Ten zwycięży szatana, kto stara się pielęgnować w sobie ducha wdzięczności za doznane dobrodziejstwa, kto uczy się dziękować za to, co ma i ucieka przed duchem szemrania i narzekania...

W Drugim Czytaniu z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian oraz w dzisiejszej Ewangelii jest mowa o mocy Słowa Bożego, które daje wiarę (Św. Paweł) i życie (Ewangelia)...
Wychowując się do dziękczynienia i powracając regularnie do Bożego Słowa, przygotowujesz sobie potężną broń w walce z pokusą...

Jakie bywa współczesne kuszenie?...
- Skoro jesteś wierzący w Boga, to dlaczego twoje życie jest naznaczone trudem i cierpieniem, tak samo jak życie niewierzących?...
- Skoro jestem synem Boga, to dlaczego moje życie nie jest łatwe i przyjemne?...
- Dlaczego to nie ja rządzę na tym świecie?...

Tylko, że nawet Bóg nie rządzi, bo ludzie robią, co chcą...

Odpowiedzi Jezusa na kuszenie szatana pozostają aktualne...
Warto abyś uczynił je swoimi regułami postępowania:
- "Nie samym chlebem żyje człowiek";
- "Nie będę wystawiał na próbę Pana, Boga swego";
- "Panu, Bogu swemu, będę oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będę"...

Kto stosuje w życiu te trzy zasady, będzie miał udane życie...
Udane, bo wieczne, w Niebie...

Czy zastanawiasz się nad tym, jakie masz w życiu głody?...

Jak zachowujsz się w spotkaniu z pokusą?...

Czy swoim postępowaniem nie prowokujesz pokus?...

Proś Jezusa, by pomagał ci zwyciężać walkę z szatanem, gdyż przez całe życie jesteś i będziesz poddawany różnym pokusom...Flag Counter