11 LUTEGO

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

EWANGELIA - Łk 9, 22-25 (Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów
i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

MEDYTACJA

Dzisiaj Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie.
Mówi uczniom o czekającym Go cierpieniu.
Dzieli się z nimi tym, co przeżywa...

Jezus chce podzielić się także z tobą swoimi uczuciami.
Spróbuj podjąć rolę ucznia, do którego Chrystus kieruje wezwanie do tracenia swojego życia dla Niego...

Za Jezusem podążały wielkie tłumy, bo ludzie widzieli czynione przez Niego cuda.
On jednak pozbawił ich złudzeń i ujawnił prawdziwe motywacje, dla których za Nim chodzili.
Zachwyceni wielkimi znakami zapomnieli o prawdziwym celu przyjścia Mesjasza na ziemię.
Mieli o Nim własne wyobrażenie i tak naprawdę nie szli za Jezusem, ale za swoimi oczekiwaniami, jakie wobec Niego mieli...

Jezus ujawnił przed uczniami wizję odrzucenia przez ludzi i zbliżającej się śmierci.
Uświadamił im, że prawdziwie naśladuje Go ten, kto nie boi się tracić swojego życia i brać codziennie własny krzyż...

Zwróć uwagę na dzisiejsze Pierwsze Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 30, 15-20 ), gdzie Mojżesz zachęca ludzi do wyboru Prawa i życia.
Jezus w dzisiejszej Ewangelii wskazuje na coś zupełnie innego - na krzyż i konieczność śmierci.
Takie podejście pokazuje, jakie jest życie na tym świecie.
Trzeba otrzeć się o śmierć, często dokonywać wyborów trudnych i wymagających, które wywołują wątpliwości dotyczące tego, z kim i czym jesteśmy związani.
Wybory niosą za sobą ryzyko, ale jeśli nie podejmiemy takiego ryzyka, nasze życie będzie wegetacją, czyli marnym cieniem tego, czym być powinno...

Mojżesz przypomina: przestrzegaj przykazań, abyś żył jak człowiek...
Jezus mówi: nie bój się ryzyka, gdy w grę wchodzi wierność Bogu...
Wybór należy do ciebie...

Wielki Post powoli wychowuje do takich wyborów, po to, abyś nie bał się żyć i potrafił podejmować trudne decyzje...

Zatem, najwięcej zyskujesz, gdy bierzesz swój krzyż i naśladujesz Jezusa...
Kto bierze swój krzyż i naśladuje Jezusa ten najlepiej inwestuje, bo jest to inwestycja w życie wieczne...

Takie inwestowanie wymaga odwagi i kompetencji...
Masz szansę, aby w Wielkim Poście nabyć odwagę i kompetencje, a nabędziesz je, gdy będziesz uważnie
spoglądał na Jezusa, który niesie krzyż i czytał Ewangelię...

Kto jest blisko Jezusa, ma odwagę, a kto Go słucha, jest kompetentny...

Zastanów się za jakim Jezusem idziesz?...
Idziesz za Jezusem, czy za swoimi oczekiwaniami, jakie masz wobec Niego?...

Czy jeteś gotów wystawić się na niepewność drogi?...
Czy lęk przed tym, co mogłoby cię spotkać, nie pozwala ci na ryzyko straty?...

Ufaj Jego miłosierdziu.
Jest to możliwe nawet w zwykłych okolicznościach życia...

Jeśli dziś brakuje ci odwagi, by powierzyć się Jezusowi, proś Go o męstwo...
Proś o ufność w oddaniu się Bogu i traceniu życia dla Niego...Flag Counter