10 LUTEGO

ŚRODA POPIELCOWA

EWANGELIA - Mt 6, 1-6. 16-18 (Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać
i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

MEDYTACJA

W dzisiejszej modlitwie odkryj na nowo zachętę Jezusa do uczenia się miłosierdzia przez modlitwę, post i dobre czyny...

Jezus wskazuje uczniom trzy najważniejsze dobre uczynki: modlitwę, post i jałmużnę.
Jednocześnie przestrzega przed pułapką czynienia dobra na pokaz...

Prawdziwa przemiana dokonuje się we wnętrzu człowieka, które widzi tylko Bóg...
Twoje wnętrze jest swoistą izbą, gdzie w ukryciu Bóg chce cię wysłuchać oraz widzi twoje intencje, pragnienia i zamiary.
Wejdź więc do niej, zamknij drzwi przed zewnętrznym hałasem i módl się do Ojca...

Autentyczne dobro i miłosierdzie są owocami spotkania z Bogiem na modlitwie...
Miłosierdzie nie potrzebuje uznania i pochwały ze strony ludzi.
Ono przychodzi dyskretnie i nikogo nie upokarza.
Nie rozgłasza o sobie na wszystkie strony.
Brzydzi się obłudą, która pod pozorem dobra szuka rozgłosu...

Na początku Wielkiego Postu Jezus chce cię zabrać do szkoły miłosierdzia, gdzie Boga nie szuka się daleko, ale we własnym wnętrzu i tam przebywa się z Nim sam na sam.
Gdzie uczy się, że tylko miłość nadaje czynom prawdziwą wartość i choćby były to niezauważane przez innych gesty dobra, dla Ojca w niebie znaczą one bardzo wiele...

Dzisiejszą Ewangelię potraktuj jak strategiczny plan działania w celu dobrego przeżycia Wielkiego Postu.
Plan ten składa się z trzech kolejnych etapów...

Pierwszym etapem jest post.
W tym świętym czasie warto ograniczyć posiłki i poczuć na własnej skórze, że naprawdę nie samym chlebem żyje człowiek...

Poszcząc, odmawiając sobie pokarmów i przyjemności, zyskujesz czas i określone środki finansowe.
Czas należy przeznaczyć na modlitwę, a tym, co uzyskasz poprzez post, należy podzielić się z ubogimi.
I to są dwa kolejne etapy - modlitwa i pomoc najuboższym, czyli jałmużna.
Bez nich poszczenie i Wielki Post nie mają sensu...

Jezus mówi o tym, że to wszystko ma odbywać się w ukryciu...
Nie chodzi o wstyd z powodu twojej wiary, ale o okazanie szacunku tym, którym pomagasz, bo twoja pomoc nie może ich upokarzać...
Chodzi także o dbałość o to, aby twoja modlitwa była budowaniem relacji z Bogiem, a nie własnego dobrego wizerunku w oczach innych lub twoich...

Trzy etapy Wielkiego Postu - modlitwa, post i jałmużna, mają element wspólny.
Jest nim miłość, bez której życie nie ma sensu.
Z miłości masz się modlić...
Z miłości masz wspierać braci w potrzebie...
Z miłości masz odmówić sobie pokarmu dla ciała, aby odkryć, że tym, co daje ci prawdziwe życie, jest Słowo Boga Żywego...

Wielki Post jest po to, aby uczyć się Miłości...

W dzisiejszej Ewangelii jest pytanie o twoje motywacje poszczenia, okazywania dobroci i modlitwy...
Bo miłość to nie tylko czynienie dobra.
To także czynienie dobra bez oczekiwania na jakiekolwiek korzyści...

Wielki Post jest po to, abyś lepiej poznał Miłość, a przez to lepiej ją rozpoznawał i szybciej stawał się Miłością na podobieństwo Boga...

Jezus wzywa abyś starał się o czystą intencję spełniania uczynków miłosiernych ze względu na miłość Ojca...

Czy chcesz wejść na drogę dyskretnego miłosierdzia?...

Proś Jezusa, by oczyszczał twoje intencje i dobre zamiary.
By pomógł ci przemienić serce na prawdziwie miłosierne...Flag Counter