8 LUTEGO

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Hieronima Emilianiego,
albo św. Józefiny Bakhity, dziewicy

EWANGELIA - Mk 6, 53-56 (Jezus uzdrawia chorych)

Gdy Jezus i Jego uczniowie się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu.
Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy do osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

MEDYTACJA

Wyobraź sobie tłum ludzi, który czeka na ważną osobę...
Posłuchaj ich podekscytowanych rozmów na temat tej osoby...

Ludzie nad jeziorem Genezaret poznali Jezusa i znosili z całej okolicy chorych.
Oznacza to, że wcześniej o Nim słyszeli...

Ludzie kładli chorych w otwartych miejscach, by ci mogli dotknąć skrawku szaty Jezusa.
Żeby zostać uzdrowionymi, musieli jednak ujawnić swoje słabości i choroby.
Musieli wyjść z ciemnych domów i zaryzykować odsłonięcie swoich ran...

Jezus uzdrawiał chorych i uwalniał zniewolonych przez złego ducha.
Zbawcza obecność żywego Boga udzielała się wszystkim, którzy Go dotknęli...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Pierwszej Księgi Królewskiej (1 Krl 8, 1-7. 9-13) Salomon i cały lud Izraela oddają Bogu cześć poprzez troskę o Arkę, która jest znakiem przymierza między Bogiem
i Jego ludem.
Ukryte w niej tablice przykazań, manna z pustyni i laska Aarona to fundamenty wiary Izraela...

Gdy na ziemię przyszedł Syn Boży, to Jego Serce stało się naszą Arką, bo w Nim ukryte są wszelkie skarby mądrości, wiedzy i miłości...

Jezus jest obecny między nami na wiele sposobów...
Jego szczególna obecność to Eucharystia.
Tabernakulum jest jak Arka i znak, że Bóg chce być z nami teraz i na zawsze...

"Wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie"...
Jezus przyszedł odbudować naszą bliskość z Bogiem.
Mógł uzdrawiać na odległość i czasami tak robił, ale na ogół wolał, by uzdrowienie było połączone
z dotknięciem, czyli dokonało się w dużej bliskości między Nim a człowiekiem...

Uzdrowienia, których dokonywał Jezus, są obrazem tego, czym owocuje bliskość z Bogiem...

Dotyk Jezusa uzdrawia i przynosi życie.
On głosi i ustanawia między ludźmi królestwo Boże, w którym nie ma już cierpienia...
Czy chcesz tam być?...

Co przeszkadza Bogu objawiać swoją chwałę w tobie?...

Czy chowasz się ze swoimi słabościami?...

Czy masz odwagę wskazać swoje chore miejsca Jezusowi, by je uzdrowił?...

Otwórz przed Jezusem swoje wnętrze, w pełni zaufania, że On cię nie skrzywdzi i uszanuje…
Proś o łaskę uzdrowienia tego, co w tobie jest chore...Flag Counter