27 STYCZNIA

ŚRODA, Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

EWANGELIA - Mk 4, 1-20 (Przypowieść o siewcy)

Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele
w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:
«Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki,
i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny
i stokrotny». I dodał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha».
A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieści. On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica».
I mówił im: «Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?
Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny».

MEDYTACJA

Dzisiejsza Ewangelia to przypowieść o siewcy...
Wyobraź sobie, że stoisz pośród najbliższych uczniów Jezusa...
Skoncentruj się i wsłuchaj się w Jego słowa...

Ludzie szukają ułatwień we wszystkich dziedzinach życia.
Poszukują również Boga w wersji „light”.
Być może i ciebie to dotyczy...
Ale takiej wersji Boga nie ma.
Nie znajdziesz takiego Boga.
Jedynie twoje serce coraz bardziej będzie przypominało ubitą drogę lub twardą skałę, a Słowo Boże nie będzie ukorzeniać się.
Coraz więcej będzie w tobie nieuporządkowania, uzależnienia, poczucia krzywdy, pretensji do wszystkich i uwikłania w grzechy...

Czy pamiętasz swoje nawrócenie?...
Ile było radości podczas twojego spotkania z Bogiem...
A co stało się potem?...
Troski i trudy dnia codziennego zagłuszyły Jego głos.
Zabrakło ci żarliwości, a może radykalizmu.
Usprawiedliwiłeś zaniedbania i oszukiwałeś samego siebie...

Od ciebie zależy, jakie priorytety ustalisz w życiu, jakie decyzje podejmiesz i czy będziesz im wierny.
Potrzeba jedynie radykalnej decyzji, aby pójść za Jezusem i być gotowy do trudu...
Jeżeli przyjmiesz to, co Bóg daje ci w codziennym życiu, to zasiane w tobie Boże Słowo wyda obfity owoc...

Każdego dnia dokonujesz wyborów, dotyczących różnych dziedzin życia.
Wiele razy miarą podjęcia decyzji jest subiektywne podejście.
W swoich wyborach musisz jednak kierować się obiektywnym dobrem, a nie własnym egoizmem...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu (2 Sm 7, 4-17) jest mowa o tym, że Dawid dowiaduje się, iż po stronie Boga leży inicjatywa wszelkiego dobra.
Dawid może pragnąć budowy świątyni, ale Bóg chce zachowania Dawida i jego rodziny na wieki.
Król zdaje sobie sprawę z wszechmocy Boga i dlatego składa Najwyższemu hołd.
W ten sposób ludzkie pragnienie i Boża łaska w niewytłumaczalny sposób dopełniają się...

Jezusowa przypowieść o siewcy (Mk 4, 1-20) podejmuje ten sam wątek - ludzkiej woli i Bożej łaski.
Słowo Boga, porównane do ziarna, pada w ludzką codzienność jak w ziemię.
Słowo Boga – czyli to wszystko, co Bóg do nas mówi, a przemawia On na wiele sposobów...

Ci, którzy wydają owoc, czynią tak przez swą wytrwałość w dobrym...

Zatem, Bóg nigdy nie da się wyprzedzić w hojności, a wytrwałość jest koniecznością...

Jezus podaje wiele powodów, dla których Słowo Boże nie owocuje w życiu człowieka.
I rzeczywiście tak jest.
Przeciwstawienie się różnym zagrożeniom dla Słowa Bożego wymaga stworzenia temu Słowu odpowiednich warunków w twoim życiu.
Jakie to warunki?
Więcej ciszy, więcej odpoczynku i asceza...

Słowo Boże nie będzie owocować również tam, gdzie nie ma otwartości na zmianę w życiu i gdzie człowiek "wszystko wie"...
Ponadto, odpowiednie przygotowanie i "użyźnienie gleby" musi być konsekwentne i stałe...

Módl się do Boga o wytrwałość na miarę króla Dawida...

Podziękuj Bogu za Jego Słowo, które zasiewa w twoim sercu...

Proś, aby Jego Słowo zakorzeniło się, wzrosło i wydało obfite owoce...


Flag Counter