26 STYCZNIA

WTOREK, Wspomnienie Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów

EWANGELIA - Łk 10, 1-9 (Rozesłanie uczniów)

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi!” Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę.
Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”.»

MEDYTACJA

Jezus wybiera siedemdziesięciu dwóch uczniów...
Wyobraź sobie, że jesteś jednym z nich...
Co odczuwasz?...

Misja głoszenia Dobrej Nowiny nie ograniczała się do elitarnego grona apostołów.
Jezus wybiera i rozsyła kolejnych siedemdziesięciu dwóch uczniów...

Dzisiaj to zaproszenie jest kierowane również do ciebie.
Uczniowie Jezusa to nie tylko księża i siostry zakonne.
Na mocy chrztu świętego ty też jesteś Jego uczniem...

Świat jest pełen przeciwności.
Jeśli zdecydujesz się pójść za Jezusem, to możesz spotkać się z niezrozumieniemi i odrzuceniem nie tylko ze strony obcych ludzi, ale również znajomych i najbliższych...
Jezus nie obiecuje swoim uczniom łatwego życia, ale zapewnia, że będzie ich umacniał...

Bycie uczniem Jezusa nie oznacza, że masz zostawić dotychczasowe życie i masz iść gdzieś daleko. Popatrz na środowisko, w którym żyjesz, swoją rodzinę, znajomych i przyjaciól oraz miejsce pracy...
To właśnie tam Bóg cię postawił i tam jesteś potrzebny, aby dawać świadectwo...

Wydaje się, że jest wiele przyczyn, które mogą spowalniać lub odciągać od osiągnięcia celu, jakim jest zadanie zlecone przez Jezusa.
Jednak w czasie drogi doświadczasz oczyszczania swoich motywacji i ukrytych intencji...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
(2 Tm 1, 1-8) jest mowa o żywej wierze Tymoteusza, a w alternatywnym Czytaniu z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa (Tt 1, 1-5) Św. Paweł nazywa Tytusa synem w wierze...

Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, współpracowników św. Pawła, powinno skłaniać do refleksji nad odpowiedzialnością.
Paweł, wielki apostoł, autor ponad polowy ksiąg Nowego Testamentu, nie uważa się za kogoś niezastąpionego, ale zdaje sobie sprawę, że kiedyś umrze i ktoś musi go zastąpić.
Pragnie zatem pozostawić uczniów, aby kontynuowali jego dzieło.
Tymi uczniami są Tymoteusz i Tytus.
Takie myślenie i działanie Pawła to wymierny przykład miłości Pawła do Kościoła, ale i przykład
odpowiedzialności za Kościół...

Analogicznie postępuje Jezus, który nie chce wszystkiego wykonać sam, ale posyła 72 uczniów, aby mówili o Dobrej Nowinie...
Paweł i Jezus podjęli się zatem trudu następstwa...

Uczniowie Jezusa nigdy nie stracą pokoju.
Jeśli spotkają człowieka "godnego pokoju", ich pokój będzie się udzielał również temu człowiekowi
i będą trwać w pokoju razem z nim.
Jeśli spotkają człowieka "niegodnego pokoju", wówczas ich pokój nie zginie, ani nawet nie zmąci się, lecz "powróci do nich"...
Taka jest moc Ewangelii, na której wzrastają uczniowie Jezusa...

Rozdawanie pokoju to trudne zadanie.
Kto to czyni, podobny jest do ciężko pracującego robotnika...
Jest to również zadanie niebezpieczne, chociaż wydaje się, że wszyscy chcą pokoju.
Niestety, większość ludzi chce tylko spokoju, który z pokojem ma niewiele wspólnego...

Czy jesteś gotów wypełniać zadania, jakie stawia przed tobą Jezus?...

Co oddala cię od misji zleconej przez Jezusa?...

Czy starasz się wychować swoich następców, którzy przejmą twoje obowiązki?...
Czy pamiętsz o tym?...
Czy chcesz tego?...

Proś Jezusa, aby obdarzył cię odwagą, siłą do bycia Jego uczniem oraz cechami dobrego ewangelizatora - pogodą ducha, dobrocią, pokojem, mądrością i dobrym humorem...


Flag Counter