25 STYCZNIA

PONIEDZIAŁEK, Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła

EWANGELIA - Mk 16, 15-18 (Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię)

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

MEDYTACJA

Święty Paweł spotkał Jezusa w drodze do Damaszku, do którego zmierzał, aby prześladować chrześcijan.
To spotkanie odmieniło go radykalnie...

Jezus przekazuje dzisiaj wszystkim polecenia radykalne i konkretne...

Te same wskazówki, które apostołowie otrzymali na swoją drogę misyjną, są skierowane również do nas.
Uczniowie dostali je wcześniej niż Szaweł i poszli, bo uwierzyli Jezusowi...
My mamy Ewangelię i Ducha Świętego, którego Jezus zesłał nam jako Pocieszyciela...

Jeżeli uwierzysz - będziesz mówił o Jezusie.
I będziesz skuteczny.
Bo w imię Jezusa możesz wszystko...
Nie bez powodu mówi się, że wiara czyni cuda.
Nawet, jeśli dziś jest tak mała jak ziarnko gorczycy.
Słuchanie Słowa Bożego będzie ją umacniać, a Jezus poprowadzi cię do ludzi...

Każde słowo Ewangelii skierowane jest do nas, którzy słuchamy.
Jezus posyła również ciebie i mówi: "Idź... i głoś Ewangelię”...

Czasami można odnieść wrażenie, że głoszenie Ewangelii polega jedynie na mówieniu.
Jest jednak wiele pozawerbalnych kanałów komunikacyjnych, które umożliwiają wyrażanie dobra lub zła...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu (Dz 9, 1-22) jest mowa o nawróceniu Św. Pawła w drodze do Damaszku.
Przykład św. Pawła wskazuje jednoznacznie jak zdumiewające jest Boże miłosierdzie...

Apostoł był prześladowcą Kościoła zamieszanym w morderstwo św. Szczepana.
Gdy jednak przyszedł odpowiedni moment, Paweł spotkał Zmartwychwstałego Jezusa, który mówił wprost o jego grzechu i nazywał zło po imieniu...

Bo miłosierdzie zawsze dotyka prawdy, która jest w człowieku.
Prawdy o grzechu i słabości każdego oraz prawdy o potencjale dobra, które jest w każdym sercu...

Miłosierny Jezus pokazuje zło, aby można było je porzucić.
Pokazuje również dobro, aby można było za nim podążyć...

Paweł był przekonany, że prześladując Kościół, czyni dobrze.
Jednak okazało się, że sprawa nie przedstawia się tak, jak mu się początkowo wydawało: „Ja jestem Jezus, którego prześladujesz”…

To jednak byłoby za mało...
Do nawrócenia potrzebny jest również drogowskaz, który pokaże drogę do dobra i służby Bogu.
Szaweł otrzymał taką łaskę i stawał się Pawłem – Apostołem Narodów...

Dzisiejsze Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła jest zatem świętem miłosierdzia.
Nikogo ono nie pomija.
Zatem, dotyczy również ciebie...

Miłosierny Jezus wskazuje twoje złe czyny, ale daje również perspektywę pokuty, naprawienia wyrządzonego innym zła i ratunku wobec grożącej ci śmierci...

Kto nie uwierzy, będzie potępiony, ale nie przez Boga.
Bóg nikogo nie potępia.
To człowiek potępia siebie...

Jesteś skłonny do potępiania siebie i innych.
Ale jeżeli uwierzysz - przestaniesz potępiać...
Uwierzysz bowiem w Miłość, która nikogo nie potępia...
A kto uwierzy w Miłość, ten zapragnie żyć Miłością.
I uda mu się nią żyć i będzie wyrzucać złe duchy z siebie i innych...

Czy na co dzień żyjesz Ewangelią?...

Czy i w jaki sposób możesz poszerzyć możliwe dobro, jako sposób włączenia się w głoszenie Ewangelii, czyli Dobrej Wiadomości?...

Proś o łaskę żywej wiary, bo Jezus chce, abyś był Jego świadkiem w twoim środowisku...


Flag Counter