20 STYCZNIA

ŚRODA, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika,
albo św. Sebastiana, męczennika

EWANGELIA - Mk 3, 1-6 (Uzdrowienie w dzień szabatu)

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku». A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę». Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

MEDYTACJA

Poproś Ducha Świętego o otwartość na spotkanie z Jezusem, od którego możesz uczyć się wrażliwości na drugiego człowieka...

Jezus przyszedł do synagogi.
Wsród wielu ludzi był człowiek, który miał uschłą rękę.
Nie prosił on Jezusa, aby go uzdrowił.
Jezus zauważył go i polecił mu, aby stanął na środku świątyni.
Wtedy uzdrowił go, a jego ręka stała się sprawna...
Bo Jezus, gdziekolwiek przychodzi, czyni dobro i sprawia, że to, co było suche, ponownie może ożyć...

Faryzeusze również byli w synagodze, ale nie zwracali uwagi na chorego.
Byli skoncentrowani na tym, by znaleźć powody do oskarżenia Jezusa...
Jezus był bardzo zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc...

Jezus wielokrotnie uczył faryzeuszy, że sensem wszystkich przepisów Prawa jest przykazanie miłości.
Swoją postawą uczył wrażliwości na drugiego człowieka i jego potrzeby...
"Lecz oni milczeli" (Mk 3, 4)...

Są różne rodzaje milczenia, które symbolizują różnorodne postawy wewnętrzne człowieka.
Aby usłyszeć Boga trzeba milczeć i być w dyspozycji do odpowiedzi na Słowo.
Wtedy zaczyna się prawdziwie działać...

Jednak milczenie w dzisiejszej Ewangelii spowodowało gniew i smutek Jezusa z powodu zatwardziałości
ludzkich serc...

Dzisiejsze czytania (1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51 i Mk 3, 1-6) wskazują na zaskakujące wydarzenia, bo, tak naprawdę, są dalekie od potocznych wyobrażeń...

Spójrz na dzisiejsze Pierwsze Czytanie...

Dawid, nieznany nikomu chłopiec, zapewnił wielkich izraelskich wojowników i samego króla, że pokona budzącego grozę Filistyna – Goliata.
Wywołując powszechne zdumienie młody pasterz z pokolenia Judy zrobił tak, jak zapowiedział: nie dobywając miecza, powalił wroga i wojsko izraelskie odniosło wspaniałe zwycięstwo nad wrogami...

Jezus w Ewangelii również postąpił inaczej niż oczekiwali zebrani w synagodze faryzeusze i uzdrowił chorego człowieka, ponieważ w szabat „należy życie ocalić, nie zniszczyć”...

Gdzie są zatem przyczyny tych tajemniczych zdarzeń?...

Dawid wiedzieł, o czym najprawdopodobniej zapomnieli uczestniczący w wojnie Izraelici, że „jest to wojna Pana”.
To znaczy, że Goliat sprzeciwiał się nie tyle Izraelowi, co Bogu.
I że walczy z Bogiem...
Siła młodego pasterza, ziemskiego przodka Jezusa, tkwiła więc w Bogu Izraela.
Dawid był tylko narzędziem w ręku Pana i wiedział o tym.
Z tego właśnie była jego wiara i pewność zwycięstwa...

Jezus również znał prawa dotyczące szabatu.
I to o wiele lepiej niż otaczający go faryzeusze, ponieważ dużo się modlił i miał głęboką więź z Ojcem...

W obydwu przypadkach kluczowe jest zatem pytanie o relację z Bogiem, o to, co daje siłę i sens ludzkiemu życiu...
I właśnie dzięki temu możemy rozważać tajemnicę waleczności i sekret męstwa, które nie polegają jedynie na wymachiwaniu mieczem, ale na odważnym podejmowaniu wszelkich decyzji, nawet
w sytuacjach ekstremalnych, bo dzięki Bogu, ostatecznie prowadzą one do dobra i zwycięstwa...

Faryzeusze byli zajęci śledzeniem Jezusa i zakładali, że jeżeli uzdrowi kogoś w szabat, to będą mogli Go oskarżyć...
Jezus natomiast był zajęty wypatrywaniem ludzi, którzy potrzebują pomocy...
Nawet wypatrzył w tłumie człowieka z uschłą ręką...

I tak z pewnością jest w twojej codzienności: ludzie dzielą się na tych, którzy ciągle są zajęci pomaganiem innym i na tych, którzy ciągle zajmują się sobą lub innymi i wynajdują swoje lub cudze słabości...

Jeżeli nie chcesz zmarnować swojego życia - bądź tym, który naśladuje Jezusa...
I walcz jak Dawid...
Bo Jezus może sprawić, że to, co uschłe, także i w tobie, znów stanie się zdrowe...

Czy i w jakich jakich sytuacjach doświadczasz milczenia, które otwiera cię na Słowo, a w jakich - milczenia, które prowadzi do zatwardziałości twojego serca?...

Proś Boga, by uczył cię zauważać w twojej codzienności innych oraz ich potrzeby.
Abyś przychodził im z pomocą, nawet jeżeli o nic nie proszą...


Flag Counter