14 STYCZNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 1, 40-45 (Uzdrowienie trędowatego)

Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

MEDYTACJA

Każdy ma wady, niedoskonałości i braki, z powodu których czuje się gorszy, a czasami nawet niezdolny do życia z innymi...

Zabierz dzisiaj swoje zranione serce i przynieś je do Jezusa, aby prosić o uzdrowienie...

Jezus spotkał człowieka, który był wykluczony ze społeczeństwa przez swoją chorobę.
Trędowaty odważył się nawiązać relację z Jezusem, prawdopodobnie wierząc, że On nie odwróci się od niego ze strachem i wstrętem...
Trzeba było wiele odwagi, żeby wystąpić wbrew Prawu i zbliżyć się do zdrowego.
Z pewnością był zdeterminowany, ale ufał...

Każdy ma swoje niedoskonałości związane z faktem życia w świecie, konkretnym miejscu, rodzinie lub pracy...
Każdy ma również rozum i wolną wolę, które pozwalają, aby być czystym, czyli przychodzić do źródła życia oraz miłości i prosić o zdrowie, nie tylko ciała, ale i duszy...

Oczyszczenie wiąże się z konsekwencjami, bo nic już nie będzie takie, jak przedtem...
Należy wziąć odpowiedzialność za własne życie – decyzje, relacje i styl postępowania.
Nie można już tłumaczyć się tym, że wszyscy tak robią, że to, czy tamto, odziedziczyłeś po rodzicach albo że nikt nie nauczył cię kochać...

Jezus chodzi po drogach twojego życia, szuka cię i zawsze jest gotowy, aby pomóc ci żyć pełnią...
Dzisiaj także jest z tobą...

Spójrz również na dzisiejsze Pierwsze Czytanie...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu (1 Sm 4, 1-11) jest mowa o pokusie, która towarzyszy Izraelowi przez całe dzieje opisane w Starym Testamencie.
Jest to pokusa manipulowania Panem Bogiem.
Nie mogąc zwyciężyć swoich wrogów, sprowadzają Arkę Przymierza, aby w ten sposób zmusić Pana Boga do tego, aby dał im zwycięstwo.
Tak się jednak nie dzieje.
Izraelici ponoszą klęskę, a Arka wpada w ręce Filistynów...
Dlaczego?
Bo Bogiem nie da się manipulować, nie można stawiać Go pod przysłowiową ścianą lub uważać, że ma się wszystkie atuty i dlatego On zawsze zrobi to, czego chcemy i co nam wydaje się słuszne...

Trędowaty z dzisiejszej Ewangelii zachowuje się inaczej.
Prosi Jezusa: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”...
Otóż to - "Jeśli chcesz"...
Tutaj nie ma miejsca na pokusę manipulacji...
To jest znak wiary i zupełnie inny wymiar relacji niż ten z Pierwszego Czytania...

Bo właśnie wiara daje właściwą płaszczyznę do rozmowy z Bogiem.
Wiara, że On jest Miłością...

Gdyby Jezusowi chodziło o jak największą liczbę wiernych, to uzdrawiałby chorych i mówił każdemu
z nich: "Idź i rozpowiadaj wszystkim, co ci uczyniłem".
Jemu jednak nie zależy na liczbie wyznawców, ale na prawdziwej przemianie ludzkich serc...

Gdy doznajesz jakiegoś cudu zdziałanego przez Jezusa, to stajesz się Jego zwolennikiem i odtąd bronisz Go jako dobrego, nazywając Go, zgodnie z prawdą, Bogiem, ale nie powoduje to jeszcze przemiany serca.
Przemiana serca to proces, który zaczyna się od postawy dziękczynienia.
Dlatego Jezus powiedział byłemu trędowatemu, aby nie mnożył Mu zwolenników, tylko poszedł dziękować Bogu w świątyni...

Zastanów się nad tym, co uważasz za swoją największą wadę i zobacz, jak na to patrzy Jezus...

Trędowaty naucza właściwej postawy na modlitwie...
Nigdy nie możesz zwątpić w miłość Boga i to, że cię wysłucha.
Należy jednak pozostawić miejsce na Jego wolę, bo On wie lepiej, czy w tym momencie jest to właściwe...

"Jeśli chcesz" i "możesz"...
To trudne słowa, ale jakie wydają owoce...
Dodaj te słowa do swojej modlitwy...

Proś o odwagę przychodzenia do Jezusa ze wszystkim...


Flag Counter