7 STYCZNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera

EWANGELIA - Mt 4, 12-17. 23-25 (Bliskie jest królestwo niebieskie)

Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł
i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.
Droga morska, Zajordanie,
Galilea pogan.
Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
światło wzeszło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię
o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby
i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy
z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

MEDYTACJA

Bez względu na to, jaka pogoda jest teraz za twoim oknem, wyobraź sobie, że stoisz w promieniach słońca...
Poczuj ciepło i dostrzeż jego blask...
To jest światło, które daje życie i wzrost...

Wielka Światłość, która oświeca twoje życie, przychodzi w różny sposób...

Dominująca czynność Jezusa to nauczanie.
Nauczał ludzi, ale naucza również ciebie.
Poprzez Słowo Boże, które poucza, wskazuje ci drogę...

Jezus nie poprzestawał tylko na nawoływaniu do nawrócenia, ale potwierdzał swoje słowa czynami
i cudami.
Za Jezusem poszły tłumy ludzi.
Czy chodzili za nim, bo oczekiwali kolejnych spektakularnych cudów, czy pragnęli Jego nauki?
Nie wiadomo...
Ważne jest jednak to, czy zmieniło to ich życie?...

Zastanawiasz się, jakie jest twoje zadanie na tym świecie i którędy prowadzą twoje drogi, których celem jest Bóg...

Liturgia słowa na dzisiaj wskazuje na dwie tajemnice.
Na początku św. Jan Apostoł mówi o tajemnicy modlitwy (1 J 3, 22 - 4, 6):
"Najmilsi:
O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.
A przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał.
Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.
Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.
Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest
z Boga.
Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.
Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.
Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak mówi świat, a świat ich słucha.
My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas.
Kto nie jest z Boga, nas nie słucha.
W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu
"...

Bóg wysłuchuje naszych próśb, ponieważ czynimy Jego wolę.
Nic się nie zmienia od czasów Zbawiciela – On ufnie modlił się do Ojca, ponieważ przyszedł na ten świat, aby wypełniać Jego wolę, żeby „szukać i ocalić to, co zginęło”...

Twoja modlitwa nie może być inna niż modlitwa Syna.
Nie może też być inne twoje życie.
Niech będzie ono pełne radosnego i rozmiłowanego w Bogu posłuszeństwa...

Bo wymiernym znakiem twojej harmonijnej relacji z Bogiem jest właśnie posłuszeństwo.
Żyjąc w świecie, który "nie przyjął Słowa", musisz badać swoją mentalność, czy nie stała się za bardzo "światowa"...
Jeżeli tak jest, to pora się nawrócić...
Nawracanie polega na przemianie sposobu myślenia na Boży.
Jest to nieustanny proces poznawania Boga, któremu towarzyszy napięcie między światem,
a królestwem niebieskim...

W naturę misji Jezusa wpisane jest objawianie Boga.
Tak czyni po swoim chrzcie.
Idzie tam, gdzie jest, wedle wyrażenia proroka, „Galilea pogan” a ludzie żyją w „cienistej krainie śmierci”...

Jeśli zatem jesteś przytłoczony własnym grzechem i nie potrafisz zobaczyć Boga, to wołaj, a nawet krzycz do Jezusa, bo On przyszedł właśnie dla ciebie, abyś stał się dla Niego nową Galileą...
I ta nowa Galilea jest właśnie drugą tajemnicą...

Odnowa świata zaczyna się od nawrócenia.
Różne są pomysły uzdrowienia świata, ale sprawdza się tylko to uzdrowienie, które nazywamy nawróceniem, czyli zwróceniem się w stronę Boga i odwróceniem od tego, co On nazywa złem...

Jezus jest "wielkim światłem".
Niektórzy to kwestionują, ale każdy kto poszedł Jego śladami wie, że On jest naprawdę "wielkim światłem"...

"Wzeszło światło"...
Trwa dzień...
Dzień można przespać.
Niektórzy tak czynią...
Warto jednak się obudzić i pod wpływem światła rozpocząć nowy etap życia.
Tak, nowy etap życia, bo z Jezusem wszystko staje się nowe, ale musisz pozwolić na to, by On cię obudził, czyli wyrwał z nieświadomości własnego grzechu, albo umożliwił dostrzeżenie ogromu Bożej Miłości...

Zastanów się, co daje ci rozważanie Pisma Świętego?...
Co cię ostatnio w nim zachwyciło?...

Spójrz na swoje życie i zastanów się, jakie cuda Bóg działa w twoim życiu?...
Może nie są to wielkie uzdrowienia, ale jakieś drobne sprawy w życiu codziennym...

Czy Słowa Boga i cuda codzienności prowadzą cię do Niego?...
Czy czynią cię lepszym człowiekiem?...

Proś o otwartość na działanie Ducha Świętego w twoim życiu...
Niech On prowadzi cię do pełnienia większej chwały Bożej...


Flag Counter