1 STYCZNIA

PIĄTEK, Oktawa Narodzenia Pańskiego,
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

EWANGELIA - Łk 2, 16-21 (Nadano Mu imię Jezus)

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.
Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o zwyczajnych, a zarazem wyjątkowych ludziach...
Są to pasterze, prości ludzie, którzy pod wpływem Bożego zaproszenia, potrafili bardzo wiele ofiarować...

Pasterze są przykładem radosnego świadectwa wiary, której doświadczają ludzie na pozór bardzo zwyczajni...

Pasterze pośpiesznie udali się na miejsce, o którym wcześniej powiedzieli im aniołowie.
Odkryli zatem możliwość spotkania z Bogiem.
Nie zastanawiali się długo i z pośpiechem poszli na spotkanie Zbawiciela...

Pasterze wcześniej słyszeli zaproszenie od aniołów.
Natychmiast zdecydowali się pójść i tym samym doświadczyli spełnienia obietnicy, czyli spotkali Boga...
A Bóg mówił do nich i potwierdził swoje słowa, co było przyczyną ich ogromnej radości...

"A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co opowiadali pasterze"...

Radość, którą możesz promieniować, gdy doświadczasz Bożego działania, może być różnie odbierana.
Bycie świadkiem, jak pasterze, nie oznacza, że wszystkim musi się podobać to, co mówisz, ale ma zadziwiać ludzi, skłaniać ich do myślenia, a może nawet do własnych poszukiwań...

Dzisiaj jest nie tylko Nowy Rok, ale także najstarsze święto Maryi, czyli Świętej Bożej Rodzicielki.
W ten sposób, wraz z ojcami soboru w Efezie z 431 roku, wyznajemy, że Maryja jest Matką Boga.
Wracamy myślą do sceny Zwiastowania, kiedy Gabriel odsłonił przed Maryją tajemnicę Jej życia, mówiąc Jej: „Pan z Tobą”...
Oznaczało to wybór, którego Bóg dokonał i któremu jest wciąż wierny.
To wybór, którego Bóg nigdy nie cofnie.
Odmieniło to sposób myślenia Maryi o własnym życiu, bo przecież jeżeli Pan jest z Nią, to może zgodzić się na wszystko, czego On od Niej zażąda...

Z wiary Maryi, jest dzisiejsza Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki...
Ale dzisiaj jest również Światowy Dzień Pokoju, a Maryja jest pokojem przepełniona, bo jest przepełniona Bogiem.
Gdy dziś szukamy pokoju, szukajmy Boga, szukajmy modlitwy i szukajmy Jego woli.
Nic nie jest nam bardziej potrzebne, jak pokój, prawdziwy i trwały, który płynie z jedności z Bogiem...

Bardzo ważne jest wypełnianie woli Boga.
Ważne jest też dostrzeganie Bożego działania i uwielbianie Boga w tym działaniu.
Ważne jest również "zachowywanie wszystkich tych spraw i rozważanie ich w swoim sercu"...

Maryja była w tym wszystkim bardzo dobra.
Potrafiła łączyć te wszystkie umiejętności i czynności.
Dlatego jest wzorem...

Nie wystarczy być posłusznym Bogu.
Trzeba Go dostrzegać i wielbić...
Nie wystarczy posłuszeństwo Bogu i uwielbienie Go.
Trzeba Go kontemplować...
Dopiero połączenie tego wszystkiego czyni nas świętymi, czyli podobnymi do Maryi, a przede wszystkim do Jezusa...

Jaka jest twoja modlitwa?...

Czy w przestrzeń spotkania z Bogiem idziesz z pośpiechem, jak pasterze, czy się ociągasz?...

Czy twoje przeżywanie wiary zadziwia innych?...

Proś o łaskę dostrzegania Bożego działania tak, abyś potrafił niezwyczajnie przeżywać swoją wiarę...


Flag Counter